top of page

Tilintarkastaja juristina

Kirjoitin jokunen viikko sitten pohdintaa siitä, miten juristi pärjää tilintarkastajan tehtävissä. Päätin jo silloin kirjoittaa aiheesta myös toisesta näkökulmasta eli siitä, mitä hyötyä tilintarkastustausta tuo juristille. Suomessa on hyvin harvoja henkilöitä, jotka työskentelevät tilintarkastajan työn lisäksi juristin työssä, varsinkaan oikeudenkäynneissä. Käyn tässä kirjoituksessa läpi, mitä eri perspektiiviä tarkastustausta tuo juristin työhön. KHT-tilintarkastajan kirjaimet ovat ylipäätään arvostettuja juristikunnan keskuudessa, vaikkakin hieman huonosti tunnettuja. Tämän lisäksi tilintarkastuksessa hankitusta osaamisesta on huomattavasti muutakin hyötyä, josta kerron seuraavaksi


Kirjanpito


Ensimmäinen ja selkein ero, minkä tilintarkastustausta tuo juristin työhön, on kirjanpidon ymmärtäminen. Suurin osa juristeista ei sisällytä oikeustieteelliseen tutkintoonsa lainkaan laskentatoimen opintoja. Tämän vuoksi kirjanpitoa ymmärtäviä juristeja on vähän, ja vielä huomattavasti vähemmän sellaisia, jotka ymmärtävät aiheesta syvällisemmin. Tämä antaa vahvoja lähtökohtia useiden oikeudenalojen toimeksiantojen hoitamiseen myös muuhun ammattikuntaan verrattuna.


Erityisesti talousrikosasioissa kirjanpitoa ymmärtävä juristi erottuu helposti edukseen. Talousrikosasioissa asiaa lähestytään hyvin usein kirjanpidon ja tilinpäätösten näkökulmasta, riippumatta siitä, onko kyseessä kirjanpitorikos, verorikos vai velallisen rikos, tai kaikki niistä. Kirjanpitoa paremmin ymmärtävän juristin on helpompi muodostaa itselleen selkeä kuva, mitä numerot oikeastaan tarkoittavat, ja myös argumentoida omaa käsitystään tehokkaammin. Tilintarkastusta ymmärtävä juristi tunnistaa myös kirjanpidon ja tilintarkastuksen rajoitteet, mistä on myös apua argumentoitaessa, millaisia johtopäätöksiä mistäkin voi tehdä.


Myös monissa muissa liikejuridisissa toimeksiannoissa tästä on huomattavasti hyötyä, erityisesti vero-oikeuden parissa työskennellessä. Yritysjärjestelyissä pelataan paljon tilinpäätösluvuilla, joista taas aiheutuu omia vero-oikeudellisia seuraamuksiaan. Myös erilaiset osakassopimukset, pääomasijoitukset ja muut omistusjärjestelyt rakentuvat usein tilinpäätöksestä johdettavien numeroiden pohjalle. Tilinpäätöksen hahmottaminen mahdollistaa näissäkin toimeksiannon syvällisemmän ymmärtämisen.


Liiketalous


Toinen, vaikkakin huonommin tunnettu, tilintarkastajataustasta saatava etuus juristin työhön, on liiketalouden ymmärrys. Tilintarkastaja näkee työssään useiden yritysten liiketoiminnan rakenteen sekä eri tuotannontekijöiden vaihdannan. Tämä luo hyvin laajaa kuvaa eri toimialojen lainalaisuuksista ja keskeisistä seikoista. Tämä taas antaa erilaista kuvaa liiketoiminnan ymmärrykseen, minkä kehittyminen vaatii liikejuristeilla usein huomattavasti pidemmän ajan, koska asiakkaiden liiketoiminnasta nähdään huomattavasti pienempiä otteita, jotka usein ovat erilaisista murroskohdista.


Liiketoiminnan ymmärtäminen taas auttaa sekä oikeudenkäynneissä että liikejuridiikan toimeksiannoissa. Talousrikosoikeudenkäynneissä liiketoiminnan lainalaisuuksien tunnistaminen on hyödyllistä, koska tällöin on mahdollista saada realistisempi käsitys tapahtumankulusta ja argumentoida omaa kantaansa tehokkaammin. Muissa liikejuridiikan toimeksiannoissa taas on helpompaa tuottaa asiakkaalle merkityksellistä palvelua, jos ymmärretään, mitä hän oikeastaan tarvitsee. Tämä korostuu sellaisten asiakkaiden kanssa, jotka eivät välttämättä muista tai osaa sanoittaa kaikkia tarpeitaan. Asiakkaiden intressejä on myös helpompi ennakoida pitkälle tulevaisuuteen, jos ymmärretään eri kokoluokan yritysten tarpeiden kehittyminen.


Yrittäjien ymmärtäminen


Yksi ”pehmeämpi” etu tilintarkastustaustasta on se, että juristi puhuu yrittäjien kanssa paremmin samaa kieltä. Yrityksiä tarkastettaessa näkee huomattavasti tavallista juristin työtä paremmin, miltä maailma näyttää yrittäjän silmin. Yrittäjät puhuvat usein niistä seikoista, joiden kautta he itse hahmottavat liiketoiminnan. Usein varoja seurataan kassan kautta, tuloksellisuutta käyttökatteen tai muun vastaavan mittarin kautta ja liiketoiminnan seuranta ylipäätään perustuu melko heikosti tilinpäätösinformaatioon. Osasyy tähän on tyypillinen kirjanpitosykli. Monissa yrityksissä kirjanpito valmistuu vasta reilun kuukauden viiveellä, jolloin reaaliaikainen seuranta taseen ja tuloksen kautta on haastavaa.


Tilintarkastustausta helpottaa juristia kommunikoimaan yrittäjän kanssa, koska tällöin on helpompaa nähdä yrityksen tilanne yrittäjän tai johdon näkökulmasta. Tämä taas auttaa ymmärtämään heidän ongelmiaan ja myös antamaan hyödyllisempiä neuvoja. Erityisen paljon tämä korostuu pidemmissä asiakassuhteissa.


Lopuksi


Tilintarkastustausta on juristille hyvinkin hyödyllinen lisä. Toki tilintarkastuskokemuksen ja kirjaimien hankkiminen vie huomattavan pitkän ajan ja vaatii suuria panostuksia opintoihin, työhön että HT/KHT-tutkintoon. Tämä lisäkouluttautuminen on kuitenkin arvokasta ja myös arvostettua alalla, ja mahdollistaa ainakin tietyissä toimeksiannoissa huomattavan lisäoppimisen. Erityisesti talousrikospuolella ja liikejuridiikassa tilintarkastustausta on hyötyä juristille, koska tämä auttaa ymmärtämään yritystoimintaa huomattavasti monipuolisemmin ja syvällisemmin.


Lue lisää teemakirjoituksiamme:


OTT, KTM (Laskentatoimi ja yritysjuridiikka, väitöskirjatutkija), DI (Tuotantotalous)

KHT-tilintarkastaja

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

Lakimies, toimitusjohtaja

Lakitoimisto KPF


044 9755 19626 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page