top of page

Laatumme varmistaminen

Henkilöstön osaaminen

 • Jokaisen toimeksiannon hoitamisesta vastaa päävastuullisena lakimies (OTM/OTT). Tämän lisäksi toimeksiannossa työskentelee tarvittava määrä muita lakimiehiä ja avustajia. 

 

Laadunvalvonta

 • Jokaisessa toimeksiannossa työskentelee päävastuullisen lisäksi laadunvalvonnasta vastaavaksi nimetty henkilö. Lisäksi yrityksen laatupolitiikasta ja laadun jatkuvasta kehittämisestä vastaa laatujohtamisesta koulutuksen saanut tuotantotalouden diplomi-insinööri.

 

Viestintä

 • Työntekijöillämme on erinomainen suomen ja englannin taito. Tämän lisäksi työntekijämme pystyvät perustason suulliseen ja kirjalliseen viestintään ruotsiksi ja saksaksi sekä auttavasti venäjäksi. Yrityksemme asiakirjojen laatuun on toteutettu erillinen laatuprojekti, jonka tuotoksena takaamme asiakkaalle luovutettavien asiakirjojen korkean laadun ja ulkoasun. Yrityksessämme työskentelee viestinnästä ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut henkilö vastaamassa raporttiemme ja muun viestinnän esitystavasta ja visuaalisesta ilmeestä. 

 

Tieteellinen osaaminen ja jatkuva ammattitaidon kehittäminen

 • Työntekijämme ovat akateemisesti alansa erityisosaajia. Työntekijämme ovat viimeisen kolmen vuoden aikana julkaisseet yli kymmenen tieteellistä artikkelia. Merkittävä osa henkilöstöstämme on tehnyt väitöskirjatutkimusta tai muuta OTM-tutkinnon jälkeistä tieteellistä tutkimusta. Tällä takaamme uusimman tiedon hallinnan sekä kyvyn tuottaa työmme tuloksista ja työssä oppimastamme tarvittaessa yhteiskunnallisesti hyödyllistä akateemista tietoa. 

 

Monialainen osaaminen

 • Työntekijöillämme on suoritettuna muun muassa seuraavia tutkintoja: OTT, OTM, KTM, DI, FM, medianomi, tradenomi. Näillä varmistamme monialaisen osaamisen sekä kykymme ymmärtää eri alojen yritysten ongelmia ja siten tuottaa parhaita mahdollisia palveluita asiakkaillemme. Tarjoammekin oikeudellisten palveluiden kanssa yhteensopivia kaupallisia konsultointipalveluita sujuvasti ilman siirtymäongelmia. 

 

Yhteistyö ja verkostot

 • Teemme tiivistä yhteistyötä konsulttiyritys MACONin kanssa. MACONin kanssa voimme tarjota teknillistä ja kaupallista osaamista asiakkaillemme huomattavasti muita alan toimijoita laajemmin. Yhteisprojekteillamme saamme myös synergiaetuja ja voimme ratkoa asiakkaidemme ongelmia halvemmin ja tehokkaammin, kuin perinteinen lakialan toimija.  Lue yhteistyöstä lisää täältä

 

Riskienhallinta

 • Yrityksellämme on varallisuusvastuuvakuutus asiakkaille aiheutettujen taloudellisten vahinkojen varalta. Pidämme vakuutusta ajan tasalla jatkuvasti niin, että sen enimmäissumma kattaa suurimmat toimeksiantomme ja niistä mahdollisesti aiheutuvat vastuut. Tiedotamme myös asiakasta toimeksiantoon ja toimenpiteisiin liittyvistä riskeistä mahdollisimman objektiivisesti. Yrityksemme riskienhallintapolitiikasta ja riskienhallintaan liittyvistä palveluista vastaa aiheesta koulutuksen saanut diplomi-insinööri. 

Laatumme varmistaminen

Henkilöstön osaaminen

 • Jokaisen toimeksiannon hoitamisesta vastaa päävastuullisena lakimies (OTM/OTT). Tämän lisäksi toimeksiannossa työskentelee tarvittava määrä muita lakimiehiä ja avustajia. 

 

Laadunvalvonta

 • Jokaisessa toimeksiannossa työskentelee päävastuullisen lisäksi laadunvalvonnasta vastaavaksi nimetty henkilö. Lisäksi yrityksen laatupolitiikasta ja laadun jatkuvasta kehittämisestä vastaa laatujohtamisesta koulutuksen saanut tuotantotalouden diplomi-insinööri.

 

Viestintä

 • Työntekijöillämme on erinomainen suomen ja englannin taito. Tämän lisäksi työntekijämme pystyvät perustason suulliseen ja kirjalliseen viestintään ruotsiksi ja saksaksi sekä auttavasti venäjäksi. Yrityksemme asiakirjojen laatuun on toteutettu erillinen laatuprojekti, jonka tuotoksena takaamme asiakkaalle luovutettavien asiakirjojen korkean laadun ja ulkoasun. Yrityksessämme työskentelee viestinnästä ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut henkilö vastaamassa raporttiemme ja muun viestinnän esitystavasta ja visuaalisesta ilmeestä. 

 

Tieteellinen osaaminen ja jatkuva ammattitaidon kehittäminen

 • Työntekijämme ovat akateemisesti alansa erityisosaajia. Työntekijämme ovat viimeisen kolmen vuoden aikana julkaisseet yli kymmenen tieteellistä artikkelia. Merkittävä osa henkilöstöstämme on tehnyt väitöskirjatutkimusta tai muuta OTM-tutkinnon jälkeistä tieteellistä tutkimusta. Tällä takaamme uusimman tiedon hallinnan sekä kyvyn tuottaa työmme tuloksista ja työssä oppimastamme tarvittaessa yhteiskunnallisesti hyödyllistä akateemista tietoa. 

 

Monialainen osaaminen

 • Työntekijöillämme on suoritettuna muun muassa seuraavia tutkintoja: OTT, OTM, KTM, DI, FM, medianomi, tradenomi. Näillä varmistamme monialaisen osaamisen sekä kykymme ymmärtää eri alojen yritysten ongelmia ja siten tuottaa parhaita mahdollisia palveluita asiakkaillemme. Tarjoammekin oikeudellisten palveluiden kanssa yhteensopivia kaupallisia konsultointipalveluita sujuvasti ilman siirtymäongelmia. 

 

Yhteistyö ja verkostot

 • Teemme tiivistä yhteistyötä konsulttiyritys MACONin kanssa. MACONin kanssa voimme tarjota teknillistä ja kaupallista osaamista asiakkaillemme huomattavasti muita alan toimijoita laajemmin. Yhteisprojekteillamme saamme myös synergiaetuja ja voimme ratkoa asiakkaidemme ongelmia halvemmin ja tehokkaammin, kuin perinteinen lakialan toimija.  Lue yhteistyöstä lisää täältä

 

Riskienhallinta

 • Yrityksellämme on varallisuusvastuuvakuutus asiakkaille aiheutettujen taloudellisten vahinkojen varalta. Pidämme vakuutusta ajan tasalla jatkuvasti niin, että sen enimmäissumma kattaa suurimmat toimeksiantomme ja niistä mahdollisesti aiheutuvat vastuut. Tiedotamme myös asiakasta toimeksiantoon ja toimenpiteisiin liittyvistä riskeistä mahdollisimman objektiivisesti. Yrityksemme riskienhallintapolitiikasta ja riskienhallintaan liittyvistä palveluista vastaa aiheesta koulutuksen saanut diplomi-insinööri. 

1R4A0268.jpg
1R4A0373.jpg

Palvelujemme ehdot

 • Toimeksiantoa hoitaa päävastuullisena siihen nimetty lakimies, mutta toimeksiannossa voidaan käyttää hyväksi myös toimistomme muiden lakimiesten työpanosta.

 • Jos toimeksianto peruutetaan, on tilaaja velvollinen maksamaan jo suoritetuista toimenpiteistä.

 • Toimeksiannossa noudatetaan luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia koskevia velvollisuuksia.

 • Päämies vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Väärien tietojen tahallinen antaminen on peruste lopettaa toimeksianto. 

 • Päämies sitoutuu edesauttamaan toimeksiannon suorittamista. Päämiehen passiivisuus on peruste päättää toimeksianto.

 • Toimistollamme on oikeus pyytää ennakkomaksua toimeksiannoista. 

 • Jos toimeksianto peruutetaan päämiehestä johtuvista syistä, on päämies velvollinen maksamaan jo tehdyistä toimenpiteistä.

 • Päämiehestä kerätään toimeksiantorekisteriin seuraavat tiedot:

  • yritykseltä nimi ja Y-tunnus sekä yhteystiedot

  • yksityishenkilöltä nimi ja syntymäaika sekä yhteystiedot​

 • Tietoja säilytetään sähköisessä muodossa. Tietoja käytetään toimeksiannon ajan yhteydenpitoon ja päämiehen yksilöintiin ja toimeksiannon päättymisen jälkeen mahdollisten esteellisyyksien tarkastamiseksi.

 

Riita-asioissa:

 • Päämies valtuuttaa asiamiehet käymään sovintoneuvotteluja silloin, jos asiassa voidaan tehdä sopimus osapuolten välillä. Kaikki sovintotarjoukset hyväksytetään aina päämiehellä.

bottom of page