top of page
Paluu
Ympäristöselvitykset

Ympäristösääntelyn selvitykset

Tarjoamme yrityksille ympäristölainsäädäntöön liittyviä selvityksiä kaikenkokoisiin hankkeisiin korkealla asiantuntemuksella. Selvitykset voivat koskea mm. ympäristölupia, jätelainsäädäntöä, vesilupia tai muuta luonnonvarojen käyttöön liittyvää sääntelyä.

 

Yhteistyökumppanimme Maconin kanssa tarjoamme myös selvityksiä eri toteutusvaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista sekä niitä koskevasta sääntelystä.

Ympäristöselvityksiä olemme tarjonneet mm. seuraaville yhtiöille:

- Fortum Oyj

Kysy lisää referensseistämme

info@kpflaki.com

Rikosasia

Rikosasiat

Meillä on kokemusta rikosasioissa sekä rikoksesta syytettyjen että asianomistajien avustamisesta. Hoidamme kaikentyyppisiä rikosjuttuja. Meiltä löytyy erikoisosaamista erityisesti talous- ja ympäristörikosten hoitamiseen.

 

Rikosjutuissa avustamme asiakkaitamme koko prosessissa alkaen kuulusteluista päättyen oikeudenkäyntiin ja jälkitoimiin. Voimme toimia avustajana myös yksittäisissä prosessin vaiheissa kuten oikeudenkäynnissä. Meiltä löytyy osaamista myös rikoksesta aiheutuneiden vahinkojen selvittämiseen ja arviointiin.

Julkiset hankinnat

Julkiset hankinnat

Julkisiin hankintoihin liittyvissä kysymyksissä voimme avustaa yrityksiä useissa prosessin vaiheessa. Olemme avustaneet useita kuntia ja muita julkisen sektorin toimijoita kilpailutusten valmistelussa ja hoitamisessa. 

 

Tarjoamme myös yrityksille julkisiin hankintoihin liittyviä palveluita. Nämä voivat liittyä esimerkiksi hankintapäätöksistä valittamiseen markkinaoikeuteen.

 

Työntekijöillämme on aiempaa kokemusta julkisiin hankintoihin liittyvistä toimeksiannoista ja osa työntekijöistämme on myös erikoistunut niihin. 

Julkisiin hankintoihin liittyviä palveluitamme olemme tarjonneet mm. seuraaville yrityksille:

- VRJ Pohjois-Suomi Oy

Kysy lisää referensseistämme

info@kpflaki.com

Yrityksen lakipalvelut

Yrityksen lakipalvelut

Tarjoamme yrityksille lakipalveluita sekä kuukausiveloituksella että yksittäisinä toimeksiantoina. Toimeksiannot voivat koskea kaikkia yrityksen tai yrittäjien oikeudellisia ongelmia. Tyypillisiä toimeksiantoja ovat yhtiöoikeudellisten toimeksiantojen lisäksi mm. erilaiset sopimusoikeudelliset toimeksiannot. 

Yhtiöoikeudellisia toimeksiantoja olemme hoitaneet mm. seuraaville yrityksille:

- Fisher & Paykel Healthcare AB

- Golden Malt Oy

- Wastebook Oy

- Tecinspire Oy

Immateriaalioikeudellisia toimeksiantoja olemme hoitaneet mm. seuraaville yrityksille

- Tornion Panimo Oy

Kysy lisää referensseistämme:

infor@kpflaki.com

Ympäristöluvat

Ympäristöluvat ja YVA

Tarjoamme ympäristölupiin ja ympäristövaikutusten arviointiin liittyviä palveluita. Olemme hoitaneet yhteistyökumppanimme MACONin kanssa sekä ympäristölupien hakemista että ympäristölupapäätöksistä valittamista. OLemme myös toteuttaneet YVA-menettelyitä. Osakkaillamme on myös aiemmista töistään kokemusta ympäristölupa-asioista. Yksi osakkaistamme on myös tehnyt ympäristöoikeuteen liittyvää tieteellistä tutkimusta ja luennoinut ympäristöoikeudesta Lapin yliopistossa. 

Ympäristölupa-asioissa pyrimme tekemään todella laadukasta ja laajaa jälkeä varmistaaksemme mahdollisimman korkean onnistumisen asiassa. Jos asiaan liittyy maisemallisia seikkoja, käymme tyypillisesti itse kuvaamassa dronella aluetta voidaksemme laatia parempia dokumentteja. Jos taas asiaan liittyy teknisiä seikkoja, käytämme usein yhteistyökumppanimme palveluita saadaksemme teknistä osaamista. Henkilökunnallamme on myös tutkintoja tekniikan alalta oikeudellisen koulutuksen lisäksi.

 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyissä olemme tehneet selvityksiä vaadituista luvista, arvioineet hankkeen vaikutuksia alueellisesti ja valtakunnallisesti sekä tehneet riskianalyysiä hankkeesta. 

Ympäristölupiin liittyviä palveluitamme olemme tarjonneet mm. seuraaville yrityksille:

Jahotec Oy

YVA-palveluitamme olemme tarjonneet mm. seuraaville yrityksille:

Adven Oy

Kysy lisää referensseistämme

info@kpflaki.com

Työoikeus (henkilö)
Työoikeus (yritys)

Työoikeus

Olemme hoitaneet työoikeudellisia toimeksiantoja ja antaneet työoikeudellista konsultointia työnantajille. Olemme neuvoneet työnantajia eri toimialoilla sekä riitatilanteen syntyessä että ennaltaehkäisevästi jo työsuhteen aikana. 

Meihin voi olla yhteydessä riidan synnyttyä, mutta myös ennaltaehkäisevästi jo toiminnan aikana. Voimme auttaa yritystäsi varmistamaan, että työsuhteet eivät sisällä oikeudellisia riskejä. 

Työoikeudellisia palveluitamme olemme tarjonneet mm. seuraaville yrityksille:

- New Flow services Oy

- Staffmax Oy (Doormax Oy)

Olemme toimineet työoikeudellisissa toimeksiannoissa myös työntekijöiden edustajana. Juristimme ovat hoitaneet maksamattomiin palkkoihin, työsuhteen päättämiseen, tasa-arvoasioihin sekä syrjintään liittyviä kysymyksiä sekä oikeussaleissa että niiden ulkopuolella. 

Laajimmat tapaukset, joita olemme hoitaneet, koskevat alle työehtosopimuksen maksettuja palkkoja. Olemme myös perehtyneet syvällisemmin yleistyneisiin työsuhdemuotoihin, jotka sisältävät uusia oikeudellisia kysymyksiä. Näitä ovat mm. nollasopimukset ja erilaiset järjestelyt, joissa työntekijöistä tehdään yrittäjiä. 

Kysy lisää referensseistämme

info@kpflaki.com

Työoikeus

Turva-alan lainsäädäntö

Yksityinen turva-ala on erittäin säännelty ala. Tämän vuoksi siellä törmätään jatkuvasti sääntelyn sisällön ja merkityksen tulkintaan, joissa juristin neuvot voivat useinkin olla avuksi. Turva-alan yrityksillä on myös tyypillisesti useita muihin oikeudenaloihin liittyviä kysymyksiä, joissa toimialan ymmärtämisestä on hyötyä.

Yksi juristeistamme nimeää turva-alan sääntelyn erityisalakseen ja työntekijöistämmekin useampi on myös työskennellyt turva-alalla opiskeluaikanaan. Blogimme on myös erittäin suosittu turva-alan ammattilaisten keskuudessa. Turva-alan kysymyksissä meihin kannattaa olla yhteydessä matalalla kynnyksellä, vastaamme mielellään kysymyksiin. 

Turva-alan palveluitamme olemme tarjonneet mm. seuraaville yrityksille:

- New Flow services Oy

- Staffmax Oy (Doormax Oy)

Turva-alan asioissa kannattaa olla suoraan yhteydessä lakimies Eelis Paukkuun

Eelis.Paukku@kpflaki.com

Kysy lisää referensseistämme

info@kpflaki.com

Turva-ala
Rahoitus

Rahoitushakemukset

Olemme selvittäneet useita tapoja hakea yrityksille rahoitusta. Lakimiehemme Eelis Paukku on väitellyt oikeustieteen tohtoriksi yritystuista, jonka vuoksi hänellä on erityisosaamista eri rahoitusinstrumenteista. Meillä on myös pitkäaikaista kokemusta kannattavuus- ja kassavirtalaskelmista, joita rahoittajat yleensä haluavat. 

 

Olemme avustaneet asiakkaitamme sekä julkisen että yksityisen rahan hakemisessa esimerkiksi lainaneuvotteluissa pankin kanssa. Olemme myös toimineet kumppanina useissa julkisin varoin toteuteuissa projekteissa ja osallistuneet joukkorahoituskampanjoihin.

Kysy lisää referensseistämme

info@kpflaki.com

Kuluttaja-asiat

Kuluttaja-asiat

Kuluttajansuojatapauksissa juristia halutaan mukaan silloin kun riideltävä intressi on iso. Tällainen on tyypillisesti auton ostaminen tai muu rahallisesti merkittävä osto. Juristeillamme on aiempaa kokemusta mm. kilpailu- ja kuluttajavirastossa työskentelystä, sekä opintojen kautta hankittua erityisosaamista kuluttajansuojaoikeudesta.

Joissain tapauksissa juristin apua kannattaa harkita myös, jos intressi on pieni, mutta vastapuoli on yksinkertaisesti maksuhaluton ja tapaus on selkeä. Kuluttajansuoja-asioissa kannattaa pyytää tarjous, pystymme usein hoitamaan asian järkevällä hinnalla kaikkien osapuolten kannalta. 

Yrityskaupat

Yrityskaupat ja yhtiöittäminen

Yrityskaupoissa olemme avustaneet asiakkaitamme mm. seuraavissa:

- Kauppasopimusten teko

- Verotuksen suunnittelu ja neuvonta

- Neuvotteluihin liittyvät sopimukset

- Yrityskauppoihin liittyvät riidat

Olemme myös tehneet selvityksiä ja neuvoneet liiketoimintojen yhtiöittämisessä. Neuvontamme on kattanut yritysjärjestelyn, veroasiat sekä liiketoimintaan ja sen rahoitukseen liittyvän suunnittelun.

Tämän lisäksi yhteistyökumppanimme Maconin kanssa tarjoamme seuraavia palveluita:

- Yritysten arvonmääritys

- Due diligence (tekninen, kaupallinen ja oikeudellinen)

Referenssiasiakkaitamme yhtiöittämisasioissa ovat mm.

- Puolangan kunta

Kysy lisää referensseistämme

info@kpflaki.com

Riita-asiat

Riita-asiat

Hoidamme toimeksiantoja myös muunlaisissa riita-asioissa. Hoidamme riita-asioiden sovintoneuvotteluja ja tuomioistuinkäsittelyitä. Tavalliset yksityishenkilöiden riita-asiat voivat pienimmillään koskea yksityisen pysäköinninvalvonnan virhemaksua ja suurimmillaan asunnon tai kiinteistön kauppaa. 

Asunnot

Asunnot ja kiinteistöt

Osa juristeistamme on erikoistunut asunto- ja kiinteistökauppoihin liittyviin riitoihin. Olitpa ostajana tai myyjänä, juristimme voivat auttaa sinua ongelmien sattuessa, mutta myös ennaltaehkäisevästi ennen kaupantekoa.

Niiden lisäksi hoidamme myös asunto-osakeyhtiöiden ja kiinteistöyhtiöiden asioita. Työntekijöiltämme löytyy kokemusta kymmenien asunto- ja kiinteistöyhtiöiden tilintarkastuksesta sekä erityisosaamista näihin liittyviin verotuksellisiin erityiskysymyksiin.

1R4A0373.jpg

Immateriaalioikeudet

Tarjoamme yrityksille ja yksityisille immateriaalioikeudellisia palveluja, jotka kattavat kaikki tekijänoikeus sekä teollisoikeudelliset asiat. Yhteistyöverkoston kautta pystymme tarjoamaan apua niin pienissä selvityksissä kuin myös koko yritystoimintaa koskevan IPR-strategian luomisessa. Tarjoamme kaikki immateriaalioikeudelliset palvelut IPR-oikeuksien suojaamisesta ja sopimusneuvonnasta niiden kaupallistamiseen ja puolustamiseen. 

 

Tekijänoikeus- ja tavaramerkkipalveluita olemme tarjenneet mm. seuraaville yrityksille: 

- Tornion Panimo Oy 

- Overpower Oy

Tietosuoja

Tarjoamme yrityksille ja yhteisöille kattavan osaamisen tietosuojapalveluista. Meidän avullamme voitte varmistaa, että toimintanne noudattaa GDPR:n, tietosuojalain sekä tulevan ePrivacy-asetuksen vaatimuksia. Yrityksemme juristit ovat olleet mukana kehittämässä ja arvioimassa Suomen suurimpien henkilötietojen rekisterinpitäjien tietosuojaa.  

 

Palveluinamme ovat mm. yrityksen tietosuojan toteutumisen arvioiminen sekä tietosuojasuunnitelman luominen, kattaen myös arkkitehtuurisuunnittelun , sekä tietosuoja- sekä tietoturvaloukkaus asioihin liittyvät neuvontapalvelut.  

Tietosuojaan liittyviä palveluita olemme tarjonneet mm. seuraaville yrityksille:

- Fisher & Paykel Healthcare AB

1R4A0308.jpg
Immateriaalioikeudet
Tietosuoja
DSC09640_HDR.jpg

Erityiset tarkastukset

Hoidamme erityisiä tarkastuksia ja erityistilintarkastuksia osakeyhtiöille, asunto-osakeyhtiöile ja muille yhteisöille. Meillä on kokemusta erityistilintarkastuksista esimerkiksi yhtiön kirjanpitoon ja hallintoon. Erityisistä tarkastuksista taas olemme kokeneita yritysten johdon vastuukysymyksissä ja yhtiön ja osakkeenomistajien välisten liiketoimien markkinaehtoisuuden arvioinnissa.

 

Olemme selvittäneet myös osakassopimusrikkomuksia ja kavalluksia. Yhtiössämme työskentelee HT-tilintarkastaja, joka hoitaa erityisiä tarkastuksia ja erityistilintarkastuksia. 

Erityiset tilintarkastukset

Koulutuspalvelut

Tarjoamme yrityksille, yhteisöille, säätiöille ja julkishallinnon organisaatioille räätälöityjä koulutuksia. Henkilöstössämme on kokeneita luennoitsijoita, jotka ovat opettaneet yliopistotasolla ja pitäneet erilaisia koulutuksia myös yliopistomaailman ulkopuolella. Jos organisaationne kokee tarvetta täydennyskoulutukseen jollakin juridiikan saralla, pystymme joko tarjoamaan valmiin koulutuspaketin tai räätälöimään paketin tarpeisiinne. Lakimiehillämme on oikeustieteellisen koulutuksen lisäksi useita muitakin tutkintoja ja kokemusta eri liiketoiminnan aloilta ja sen vuoksi pystymmekin tarjoamaan koulutusta teille hyödyllisestä näkökulmasta.

Olemme tarjonneet koulutuspalveluita mm. seuraaville tahoille:

- Rovalan Setlementti ry.

- Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU

Kysy lisää referensseistämme!

DSC09328.jpg
Koulutuspalvelut
bottom of page