top of page

Julkaisuluettelo - Eelis Paukku

A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

 1. Paukku, Eelis. Muoto ennen sisältöä? - Oikean ja riittävän kuvan vaatimuksesta Suomessa. Oikeustiede - Jurisprudentia LVII:2024 s. XX-XX (julkaisematon, hyväksytty). 

 2. Kärki, Anssi & Paukku, Eelis. Ulosottomiehen velvollisuudesta huomioida arvonlisävero ulosottomyynnissä. Defensor Legis 1/2024, s. 25–39. 

 3. Kaisto, Janne & Paukku, Eelis. Emission Allowances and Carbon Credits as Property: A Finnish Perspective. European property law journal 2023, s. 148–210. 

 4. Paukku, Eelis. Suuntaamattoman osakeannin moiteperusteista. Liikejuridiikka 3/2023, s. 93–117.

 5. Veli-Matti Tikkanen & Eelis Paukku. Taloustieteellinen näkökulma rikoshyödyn menettämisen kohdistumiseen. Defensor Legis 4/2023, s. 449–470.

 6. Paukku, Eelis. Ympäristörikosten rikoshyödystä – liiketaloudellinen näkökulma rikoshyötyyn. Ympäristöjuridiikka 1/2024, s. 56-79.

 7. Paukku, Eelis. Asiantuntijayhtiön verotukselliset erityispiirteet. Liikejuridiikka 2/2023, 114133. 

 8. Paukku, Eelis. Carbon Pricing in Finland: Balancing policy goals. Nordic Tax Journal 2023. 

 9. Jaakko, Markus & Paukku, Eelis. Prosessipetos – etenkin totuusvelvollisuuden, itsekriminointisuojan ja avustajan vastuun kannalta.

 10. Paukku, Eelis & Kimpimäki, Minna. Rajanvedosta ehdollisen ja ehdottoman vankeuden välillä talousrikoksissa: Miten rangaistuslajin valinta ohjaa rangaistuksen mittaamista? Lakimies 34/2023, s. 462484.

 11. Paukku, Eelis & Puhakainen, Essi. Kunnia 2020-luvun Suomessa - empiirinen
  tutkimus kunnianloukkaustuomioista. Edilex 2023/6.

 12. Korhonen, Marjaana & Paukku, Eelis. Kirjanpidon oletuksesta toiminnan jatkuvuudesta ja sen sitovuudesta verotuksessa. Edilex 2023/5.

 13. Paukku, Eelis & Puhakainen, Essi. Kunnia ja sukupuoli - sukupuolten väliset erot kunnianloukkausrikoksissa. Edilex 2023/2. 

 14. Puhakainen, Essi & Paukku, Eelis. Maalaiskylästä kansakunnan tietoisuuteen - tapaustutkimus kunnianloukkauksesta sosiaalisen median ja internetin aikakaudella. Defensor Legis 2/2023, s. 245258.

 15. Paukku, Eelis. Maksukyvyttömyydestä johtuva kirjanpitovelvollisuuden laiminlyönti tekorikosoikeuden ja syyllisyysperiaatteen näkökulmasta? Edilex 2022/45.

 16. Kaisto, Janne & Paukku, Eelis. Virtuaalivaluutat, niihin liittyvät palvelut ja asiakasvarojen säilyttäminen. Liikejuridiikka 3/2022 s. 844.  

 17. Kähkönen, Juho & Paukku, Eelis. Oikeudenmukaisuus ja vihreän siirtymän kustannukset. Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirja 2022 s. 79160.

 18. Paukku, Eelis. Kirjanpitorikos – apurikos vai itsenäinen rikos? Defensor Legis N:o 1/2023 s. 94110. 

 19. Kärki, Anssi & Paukku, Eelis. Prosessipetoksesta yrityssaneeraushakemuksissa. Edilex 2022/38. 

 20. Paukku, Eelis, & Siikavirta, Kristian. How have state aid rules been used to counter crises? Edilex 2022/35.

 21. Paukku, Eelis. Ympäristörikoksen eurooppalaistuminen - tapaustutkimus ympäristörikollisuudesta 2010-luvulla. Edilex 2022/29. 

 22. Paukku, Eelis. Pääomalainan tuotto, luovutus ja menetys tuloverotuksessa 2020-luvulla. Verotus 1/2023 s. 8392. 

 23. Paukku, Eelis. Environmental crime in a welfare state - a case study on the prosecution of environmental crimes in Finland 2015-2020, International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice 2021, s. 21. 

 24. Paukku, Eelis. Ympäristörikollisuus - taloudellista rikollisuutta vai puhdasta välinpitämättömyyttä? Defensor Legis N:o 2/2022 s. 483504.

 25. Paukku, Eelis. Osakeyhtiön johdon vastuu tilintarkastuksen onnistumisesta.  Edilex 2022/15. 

 26. Paukku, Eelis. EU:n kestävän rahoituksen taksonomian potentiaali kestävän sijoittamisen edistäjänä Suomessa. Liikejuridiikka 1/2022 s. 6587.

 27. Paukku, Eelis. Myyjän määritelmä alustataloudessa - alustan rooli myyjänä, komissionäärinä tai välittäjänä. Verotus 2/2022 s. 169180.

 28. Paukku, Eelis. How tax policies create unexpected results when interest rates are low - a case study of Finnish housing company debt and private investor return. Nordic Tax Journal 2022 s. 4557. 

 29. Paukku, Eelis. Tilintarkastaja ja taloudellinen rikollisuus tarkastuskohteessa. Liikejuridiikka 3/2021 s. 2552.

 30. Paukku, Eelis. Rikollista vai ei? – Kriminalisointien poistaminen rikoslaista kokonaisuudistuksen jälkeen. Edilex 2021/51.

 31. Paukku, Eelis. Verotuksen kirjanpitosidonnaisuudesta erkaantumisen vaikutukset kirjanpitorikoksen ja veropetoksen yhteyteen. Edilex 2021/47. 

 32. Hurmelinna-Laukkanen, Pia, Taskila, Sanna & Paukku, Eelis. Innovation management responses to regulation – SUP-directive and replacing plastic. International Journal of Innovation Management 8(25)/2021. 

 33. Paukku, Eelis. Päästökauppa ympäristöpolitiikan kiihdyttäjänä ja rajoittajana. Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirja XIV 2021 s. 117165.

 34. Paukku, Eelis & Puisto, Aarne. Kilpailukielto 2020-luvulla: näkökulmia kilpailu-,
  sopimus- ja työoikeudellisiin rajapintoihin. Liikejuridiikka 2/2021 s. 142
  170. 

 35. Paukku, Eelis. How could Finland promote renewable energy technology innovation and implementation? Clean Energy 3/5 (2021) s.  447463. 

 36. Paukku, Eelis. Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate kriminaalipolitiikan tavoitteiden näkökulmasta. Edilex 2021/20.

 37. Jaakko, Markus & Paukku, Eelis. Sääntelykaappauksen teoria – eräs näkökulma lainvalmisteluun. Oikeus 2021 (50); 3 s. 340–362. 

 38. Paukku, Eelis, Kuitunen, Vili & Turunen, Joel. Voimakeinot ja vammantuottamus – empiirinen oikeustutkimus voimakeinojen käytössä edellytetystä huolellisuudesta ja tahallisuudesta. Edilex 2021/15. 

 39. Paukku, Eelis & Paukku, Jyrki. Kuntien lakisääteiset velvoitteet ja niiden laiminlyönnit tilintarkastuskertomusten perusteella. Hallinnon tutkimus 3/2021 s. 170185.

 40. Paukku, Eelis. Verorikoksissa vältetyn veron määrä. Verotus 2/2021 s. 294307.

 41. Similä, Jukka, Soininen, Niko & Paukku, Eelis. Towards Sustainable Blue Energy Production:
  An analysis of legal transformative and adaptive capacity.  Journal of Energy & Natural Resources Law 2021 s. 1
  21. 

 42. Paukku, Eelis. Sustainability as a basic principle for legislation: a case study of drafting laws in Finland. Visions for Sustainability 15 (2021). 

 43. Paukku, Eelis & Ramberg, Jari. Lajiliittojen toimet taloudellisten väärinkäytösten ehkäisemiseksi urheilutoiminnan piirissä. Urheilu ja oikeus 2020 s. 92111. 

 44. Paukku, Eelis. Elinkeinotoiminnan käsite rikoslaissa ja rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen asettamat rajat tulkinnalle. Edilex 2020/47. 

 45. Paukku, Eelis. Public-private partnership as a solution for competition restrictions for local governments in Finland. European procurement & public private partnership law review 4/2020 s. 292300. 

 46. Paukku, Eelis. Mitä tarkoittaa "välitön läheisyys" – Tutkimus järjestyksenvalvojien toimialueesta. Edilex 2020/43.

 47. Paukku, Eelis & Puhakainen, Essi. Hankintalaki ja ICT-toimittajaloukun välttäminen. Edilex 2020/33. 

 48. Paukku, Eelis. Markkinahäiriöt ja ajoneuvot – vaihtoehtoisten polttoaineiden liikenteen infrastruktuurin edistäminen Suomessa. Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirja 2020 s. 127188. 

 49. Kaisto, Janne & Paukku, Eelis. Tuottajavastuu ja tuottajan ensisijainen oikeus järjestää jätehuolto - Jätelain 47 § kiertotalouden innovaatioiden kasvuympäristön näkökulmasta. Edilex 2020/26.

 50. Paukku, Eelis. Majoitustoiminnan tunnusmerkkien ristivaikutukset arvonlisäverotuksessa ja ympäristöoikeudessa. Verotus 4/2020 s. 480489.  

 51. Flygare, Petri & Paukku, Eelis. Asunto-osakeyhtiöiden keinot yhtiölainoihin liittyvien riskien vähentämiseksi. Edilex 2020/22. 

 52. Paukku Eelis. Maatalouden biokaasulaitoksen ympäristöluvat ja alueen kaavan mukainen käyttö. Ympäristöjuridiikka 2/2020 s. 3655.

 53. Paukku, Eelis & Similä, Jukka. Merituulivoiman käyttöönoton edistäminen. Ympäristöjuridiikka 2/2020 s. 735.

 54. Paukku, Eelis. Arvoa kalastusmatkailusta - Miten sääntelyä muuttamalla voitaisiin ohjata kalastusta enemmän arvoa luovaan suuntaan?. Matkailututkimus 16:1/2020 s. 5573.

 55. Paukku, Eelis & Puhakainen, Essi. Yhdistettyjen laitos- ja palveluhankintojen

  kohdentaminen kirjanpidossa ja verotuksessa. Verotus 3/2020 s. 349359.

 56. Paukku, Eelis. Maatalouden biokaasuvoimaloiden sääntely—markkinahäiriöistä potentiaalin hyödyntämiseen. Ympäristöjuridiikka 1/2020 s. 6897.

 57. Paukku, Eelis & Flygare, Petri. Asunto-osakeyhtiön velkaantuminen sopimusverkkonäkökulmasta — miten eri tahot hyötyvät velkaantumisesta?. Edilex 2020/4.

 58. Paukku, Eelis. Luonnonvara- ja ympäristöpolitiikan eurooppalaistuminen: mahdollistaako EU:n valtiontukisääntely sinisen kasvun tukemisen Suomessa. Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirja 2019 s. 187230.

B Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset

 • Paukku, Eelis. Turpeen erityisasema suomalaisessa energiapolitiikassa. Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirja 2023, s. 390–408.

 • Paukku, Eelis. Kestävyyden käsitteestä suomalaisessa oikeustieteellisessä tutkimuksessa. Oikeus 3/2023, s. 191200.

 • Paukku, Eelis & Ramberg, Jari 2018. Lajihierarkian ja yhdistyslain välinen suhde – case päävalmentajan asema ITF Taekwon-dossa. Urheilu ja oikeus 2018.

C Tieteelliset kirjat (monografiat)

 • Kaisto, Janne; Paukku, Eelis; Riekkinen, Juhana (2023). Lohkoketjujuridiikan perusteet. 

 • Paukku, Eelis 2020. Euroopan unionin politiikan ja tukikilpailun vaikutus valtiontukisääntelyyn. Väitöskirja. Acta electronica Universitatis Lapponiensis.

D Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut

 • Mikko Ahokas, Johanna Alakerttula, Henrik Lystad, Eelis Paukku, Aleksi Rautavuori, Henri Saarela. Selvitys käytöstä poistettujen ja hylättyjen lasikuituveneiden jätehuollon vauhdittamiseksi. Ympäristöministeriön julkaisuja 2024. 

E Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut, joilla on yhteys tutkimustyöhön

F Julkinen taiteellinen ja taideteollinen toiminta

G Opinnäytteet

H Patentit ja keksintöilmoitukset

I Audiovisuaaliset aineistot ja tieto- ja viestintätekniset ohjelmat

bottom of page