top of page

Julkaisuluettelo - Eelis Paukku

A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

 1. Paukku, Eelis. Ympäristörikosten rikoshyödystä – liiketaloudellinen näkökulma rikoshyötyyn. Ympäristöjuridiikka 4/2023. (julkaisematon, hyväksytty) 

 2. Paukku, Eelis. Asiantuntijayhtiön verotukselliset erityispiirteet. Liikejuridiikka 2/2023, 114-133. 

 3. Paukku, Eelis. Pricing carbon in Finland. Nordic Tax Journal 2023. (Julkaisematon, hyväksytty)

 4. Jaakko, Markus & Paukku, Eelis. Prosessipetos – etenkin totuusvelvollisuuden, itsekriminointisuojan ja avustajan vastuun kannalta. Oikeustiede - Jurisprudentia LVI:2023 s. xx-xx. (Julkaisematon, hyväksytty)

 5. Paukku, Eelis & Kimpimäki, Minna. Rajanvedosta ehdollisen ja ehdottoman vankeuden välillä talousrikoksissa: Miten rangaistuslajin valinta ohjaa rangaistuksen mittaamista? Lakimies 3-4/2023, s. 462-484.

 6. Paukku, Eelis & Puhakainen, Essi. Kunnia 2020-luvun Suomessa - empiirinen
  tutkimus kunnianloukkaustuomioista. Edilex 2023/6.

 7. Korhonen, Marjaana & Paukku, Eelis. Kirjanpidon oletuksesta toiminnan jatkuvuudesta ja sen sitovuudesta verotuksessa. Edilex 2023/5. Saatavilla: www.edilex.fi/artikkelit/29668 .

 8. Paukku, Eelis & Puhakainen, Essi. Kunnia ja sukupuoli - sukupuolten väliset erot kunnianloukkausrikoksissa. Edilex 2023/2. Saatavilla: https://www.edilex.fi/artikkelit/29349 

 9. Puhakainen, Essi & Paukku, Eelis. Maalaiskylästä kansakunnan tietoisuuteen - tapaustutkimus kunnianloukkauksesta sosiaalisen median ja internetin aikakaudella. Defensor Legis 2/2023, s. 245-258.

 10. Paukku, Eelis. Maksukyvyttömyydestä johtuva kirjanpitovelvollisuuden laiminlyönti tekorikosoikeuden ja syyllisyysperiaatteen näkökulmasta? Edilex 2022/45.

 11. Kaisto, Janne & Paukku, Eelis. Virtuaalivaluutat, niihin liittyvät palvelut ja asiakasvarojen säilyttäminen. Liikejuridiikka 3/2022 s. 8-44.  

 12. Kähkönen, Juho & Paukku, Eelis. Oikeudenmukaisuus ja vihreän siirtymän kustannukset. Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirja 2022 s. 79-160.

 13. Paukku, Eelis. Kirjanpitorikos – apurikos vai itsenäinen rikos? Defensor Legis N:o 1/2023 s. 94-110. 

 14. Kärki, Anssi & Paukku, Eelis. Prosessipetoksesta yrityssaneeraushakemuksissa. Edilex 2022/38. 

 15. Paukku, Eelis, & Siikavirta, Kristian. How have state aid rules been used to counter crises? Edilex 2022/35.

 16. Paukku, Eelis. Ympäristörikoksen eurooppalaistuminen - tapaustutkimus ympäristörikollisuudesta 2010-luvulla. Edilex 2022/29. 

 17. Paukku, Eelis. Pääomalainan tuotto, luovutus ja menetys tuloverotuksessa 2020-luvulla. Verotus 1/2023 s. 83-92. 

 18. Paukku, Eelis. Environmental crime in a welfare state - a case study on the prosecution of environmental crimes in Finland 2015-2020, International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice 2021, s. 21. Saatavilla: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01924036.2022.2087701 .

 19. Paukku, Eelis. Ympäristörikollisuus - taloudellista rikollisuutta vai puhdasta välinpitämättömyyttä? Defensor Legis N:o 2/2022 s. 483-504.

 20. Paukku, Eelis. Osakeyhtiön johdon vastuu tilintarkastuksen onnistumisesta.  Edilex 2022/15. Saatavilla: http://www.edilex.fi/artikkelit/26750 .

 21. Paukku, Eelis. EU:n kestävän rahoituksen taksonomian potentiaali kestävän sijoittamisen edistäjänä Suomessa. Liikejuridiikka 1/2022 s. 65-87.

 22. Paukku, Eelis. Myyjän määritelmä alustataloudessa - alustan rooli myyjänä, komissionäärinä tai välittäjänä. Verotus 2/2022 s. 169-180.

 23. Paukku, Eelis. How tax policies create unexpected results when interest rates are low - a case study of Finnish housing company debt and private investor return. Nordic Tax Journal 2022 s. 45 - 57. https://doi.org/10.2478/ntaxj-2021-0007 .

 24. Paukku, Eelis. Tilintarkastaja ja taloudellinen rikollisuus tarkastuskohteessa. Liikejuridiikka 3/2021 s. 25-52.

 25. Paukku, Eelis. Rikollista vai ei? – Kriminalisointien poistaminen rikoslaista kokonaisuudistuksen jälkeen. Edilex 2021/51. Saatavilla: www.edilex.fi/artikkelit/24967 .

 26. Paukku, Eelis. Verotuksen kirjanpitosidonnaisuudesta erkaantumisen vaikutukset kirjanpitorikoksen ja veropetoksen yhteyteen. Edilex 2021/47. Saatavilla: http://www.edilex.fi/artikkelit/24587 .

 27. Hurmelinna-Laukkanen, Pia, Taskila, Sanna & Paukku, Eelis. Innovation management responses to regulation – SUP-directive and replacing plastic. International Journal of Innovation Management 8(25)/2021. Saatavilla: https://doi.org/10.1142/S1363919621400041 .

 28. Paukku, Eelis. Päästökauppa ympäristöpolitiikan kiihdyttäjänä ja rajoittajana. Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirja XIV 2021 s. 117-165.

 29. Paukku, Eelis & Puisto, Aarne. Kilpailukielto 2020-luvulla: näkökulmia kilpailu-,
  sopimus- ja työoikeudellisiin rajapintoihin. Liikejuridiikka 2/2021 s. 142-170. 

 30. Paukku, Eelis. How could Finland promote renewable energy technology innovation and implementation? Clean Energy 3/5 (2021) s.  447-463. Saatavilla: https://academic.oup.com/ce/article/5/3/447/6347951 .

 31. Paukku, Eelis. Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate kriminaalipolitiikan tavoitteiden näkökulmasta. Edilex 2021/20. Saatavilla: https://www.edilex.fi/artikkelit/22765 .

 32. Jaakko, Markus & Paukku, Eelis. Sääntelykaappauksen teoria – eräs näkökulma lainvalmisteluun. Oikeus 2021 (50); 3 s. 340–362. 

 33. Paukku, Eelis, Kuitunen, Vili & Turunen, Joel. Voimakeinot ja vammantuottamus – empiirinen oikeustutkimus voimakeinojen käytössä edellytetystä huolellisuudesta ja tahallisuudesta. Edilex 2021/15. Saatavilla: https://www.edilex.fi/artikkelit/22583 .

 34. Paukku, Eelis & Paukku, Jyrki. Kuntien lakisääteiset velvoitteet ja niiden laiminlyönnit tilintarkastuskertomusten perusteella. Hallinnon tutkimus 3/2021 s. 170-185. Saatavilla: https://journal.fi/hallinnontutkimus/article/view/97002 .

 35. Paukku, Eelis. Verorikoksissa vältetyn veron määrä. Verotus 2/2021 s. 294-307.

 36. Similä, Jukka, Soininen, Niko & Paukku, Eelis. Towards Sustainable Blue Energy Production:
  An analysis of legal transformative and adaptive capacity.  Journal of Energy & Natural Resources Law 2021 s. 1-21. Saatavilla: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02646811.2021.1875687?scroll=top&needAccess=true .  

 37. Paukku, Eelis. Sustainability as a basic principle for legislation: a case study of drafting laws in Finland. Visions for Sustainability 15 (2021). Saatavilla: https://www.ojs.unito.it/index.php/visions/article/view/5249 .

 38. Paukku, Eelis & Ramberg, Jari. Lajiliittojen toimet taloudellisten väärinkäytösten ehkäisemiseksi urheilutoiminnan piirissä. Urheilu ja oikeus 2020 s. 92-111. Saatavilla: https://www.edilex.fi/urheilu_ja_oikeus/22225.pdf

 39. Paukku, Eelis. Elinkeinotoiminnan käsite rikoslaissa ja rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen asettamat rajat tulkinnalle. Edilex 2020/47. Saatavilla https://www.edilex.fi/artikkelit/21893 .

 40. Paukku, Eelis. Public-private partnership as a solution for competition restrictions for local governments in Finland. European procurement & public private partnership law review 4/2020 s. 292 - 300. Saatavilla: https://epppl.lexxion.eu/issue/EPPPL/2020/4 .

 41. Paukku, Eelis. Mitä tarkoittaa "välitön läheisyys" – Tutkimus järjestyksenvalvojien toimialueesta. Edilex 2020/43. Saatavilla: https://www.edilex.fi/artikkelit/21610 .

 42. Paukku, Eelis & Puhakainen, Essi. Hankintalaki ja ICT-toimittajaloukun välttäminen. Edilex 2020/33. Saatavilla: https://www.edilex.fi/artikkelit/21384 .

 43. Paukku, Eelis. Markkinahäiriöt ja ajoneuvot – vaihtoehtoisten polttoaineiden liikenteen infrastruktuurin edistäminen Suomessa. Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirja 2020 s. 127-188. Saatavilla: https://www.edilex.fi/ymparistopolitiikka_ja_oikeus/21807.pdf .

 44. Kaisto, Janne & Paukku, Eelis. Tuottajavastuu ja tuottajan ensisijainen oikeus järjestää jätehuolto - Jätelain 47 § kiertotalouden innovaatioiden kasvuympäristön näkökulmasta. Edilex 2020/26. Saatavilla: https://www.edilex.fi/artikkelit/21183 .

 45. Paukku, Eelis. Majoitustoiminnan tunnusmerkkien ristivaikutukset arvonlisäverotuksessa ja ympäristöoikeudessa. Verotus 4/2020 s. 480-489.  

 46. Flygare, Petri & Paukku, Eelis. Asunto-osakeyhtiöiden keinot yhtiölainoihin liittyvien riskien vähentämiseksi. Edilex 2020/22. Saatavilla: https://www.edilex.fi/artikkelit/21078 .

 47. Paukku Eelis. Maatalouden biokaasulaitoksen ympäristöluvat ja alueen kaavan mukainen käyttö. Ympäristöjuridiikka 2/2020 s. 36-55. Saatavilla: https://www.edilex.fi/ymparistojuridiikka/21529 .

 48. Paukku, Eelis & Similä, Jukka. Merituulivoiman käyttöönoton edistäminen. Ympäristöjuridiikka 2/2020 s. 7-35.  Saatavilla: https://www.edilex.fi/ymparistojuridiikka/21528 .

 49. Paukku, Eelis. Arvoa kalastusmatkailusta - Miten sääntelyä muuttamalla voitaisiin ohjata kalastusta enemmän arvoa luovaan suuntaan?. Matkailututkimus 16:1/2020 s. 55-73.

 50. Paukku, Eelis & Puhakainen, Essi. Yhdistettyjen laitos- ja palveluhankintojen

  kohdentaminen kirjanpidossa ja verotuksessa. Verotus 3/2020 s. 349-359.

 51. Paukku, Eelis. Maatalouden biokaasuvoimaloiden sääntely—markkinahäiriöistä potentiaalin hyödyntämiseen. Ympäristöjuridiikka 1/2020 s. 68-97. Saatavilla: https://www.edilex.fi/ymparistojuridiikka/20730 .

 52. Paukku, Eelis & Flygare, Petri. Asunto-osakeyhtiön velkaantuminen sopimusverkkonäkökulmasta — miten eri tahot hyötyvät velkaantumisesta?. Edilex 2020/4. Saatavilla: http://www.edilex.fi/artikkelit/20430 .

 53. Paukku, Eelis. Luonnonvara- ja ympäristöpolitiikan eurooppalaistuminen: mahdollistaako EU:n valtiontukisääntely sinisen kasvun tukemisen Suomessa. Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirja 2019 s. 187-230.

B Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset

 • Paukku, Eelis. Kestävyyden käsitteestä suomalaisessa oikeustieteellisessä tutkimuksessa. Oikeus 3/2023, s. 191-200.

 • Paukku, Eelis & Ramberg, Jari 2018. Lajihierarkian ja yhdistyslain välinen suhde – case päävalmentajan asema ITF Taekwon-dossa. Urheilu ja oikeus 2018.

C Tieteelliset kirjat (monografiat)

D Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut

E Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut, joilla on yhteys tutkimustyöhön

F Julkinen taiteellinen ja taideteollinen toiminta

G Opinnäytteet

H Patentit ja keksintöilmoitukset

I Audiovisuaaliset aineistot ja tieto- ja viestintätekniset ohjelmat

bottom of page