Julkaisuluettelo - Eelis Paukku

A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

  • Paukku, Eelis 2019. Luonnonvara- ja ympäristöpolitiikan eurooppalaistuminen: mahdollistaako EU:n valtiontukisääntely sinisen kasvun tukemisen Suomessa. Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirja 2019 s. 187-230.

  • Paukku, Eelis 2020. Maatalouden biokaasuvoimaloiden sääntely—markkinahäiriöistä potentiaalin hyödyntämiseen. Ympäristöjuridiikka 1/2020 s. 68-97.

  • Paukku, Eelis & Flygare, Petri 2020. Asunto-osakeyhtiön velkaantuminen sopimusverkkonäkökulmasta — miten eri tahot hyötyvät velkaantumisesta?. Edilex 2020/4. Saatavilla: http://www.edilex.fi/artikkelit/20430

  • Paukku, Eelis & Similä, Jukka 2020. Merituulivoiman käyttöönoton edistäminen. Ympäristöjuridiikka 2/2020 s. xx-xx. (Julkaisematon, hyväksytty)

B Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset

  • Paukku, Eelis & Ramberg, Jari 2018. Lajihierarkian ja yhdistyslain välinen suhde – case päävalmentajan asema ITF Taekwon-dossa. Urheilu ja oikeus 2018.

C Tieteelliset kirjat (monografiat)

D Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut

E Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut, joilla on yhteys hakijan tutkimustyöhön

 

F Julkinen taiteellinen ja taideteollinen toiminta

G Opinnäytteet

H Patentit ja keksintöilmoitukset

I Audiovisuaaliset aineistot ja tieto- ja viestintätekniset ohjelmat

© 2018 KPF GROUP OY

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon