Julkaisuluettelo - Eelis Paukku

A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

 1. Paukku, Eelis. Verotuksen kirjanpitosidonnaisuudesta erkaantumisen vaikutukset kirjanpitorikoksen ja veropetoksen yhteyteen. Edilex 2021/47. Saatavilla: http://www.edilex.fi/artikkelit/24587 .

 2. Hurmelinna-Laukkanen, Pia, Taskila, Sanna & Paukku, Eelis. Innovation management responses to regulation – SUP-directive and replacing plastic. International Journal of Innovation Management 7/25 (2021). (Julkaisematon, hyväksytty)

 3. Paukku, Eelis. Päästökauppa ympäristöpolitiikan kiihdyttäjänä ja rajoittajana. Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirja 2021. (Julkaisematon, hyväksytty)

 4. Paukku, Eelis & Puisto, Aarne. Kilpailukielto 2020-luvulla: näkökulmia kilpailu-,
  sopimus- ja työoikeudellisiin rajapintoihin. Liikejuridiikka 2/2021 s. 142-170. 

 5. Paukku, Eelis. How could Finland promote renewable energy technology innovation and implementation? Clean Energy 3/5 (2021) s.  447-463. Saatavilla: https://academic.oup.com/ce/article/5/3/447/6347951 .

 6. Paukku, Eelis. Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate kriminaalipolitiikan tavoitteiden näkökulmasta. Edilex 2021/20. Saatavilla: https://www.edilex.fi/artikkelit/22765 .

 7. Jaakko, Markus & Paukku, Eelis. Sääntelykaappauksen teoria – eräs näkökulma lainvalmisteluun. Oikeus x/2021, s. xx-xx. (Julkaisematon, hyväksytty)

 8. Paukku, Eelis, Kuitunen, Vili & Turunen, Joel. Voimakeinot ja vammantuottamus – empiirinen oikeustutkimus voimakeinojen käytössä edellytetystä huolellisuudesta ja tahallisuudesta. Edilex 2021/15. Saatavilla: https://www.edilex.fi/artikkelit/22583 .

 9. Paukku, Eelis & Paukku, Jyrki. Kuntien lakisääteiset velvoitteet ja niiden laiminlyönnit tilintarkastuskertomusten perusteella. Hallinnon tutkimus 3/2021 s. 170-185. (Julkaisematon, hyväksytty)

 10. Paukku, Eelis. Verorikoksissa vältetyn veron määrä. Verotus 2/2021 s. 294-307.

 11. Paukku, Eelis & Ramberg, Jari. Lajiliittojen toimet taloudellisten väärinkäytösten ehkäisemiseksi urheilutoiminnan piirissä. Urheilu ja oikeus 2020 s. 92-111. Saatavilla: https://www.edilex.fi/urheilu_ja_oikeus/22225.pdf

 12. Similä, Jukka, Soininen, Niko & Paukku, Eelis. Towards Sustainable Blue Energy Production:
  An analysis of legal transformative and adaptive capacity.  Journal of Energy & Natural Resources Law 2021 s. 1-21. Saatavilla: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02646811.2021.1875687?scroll=top&needAccess=true .  

 13. Paukku, Eelis. Sustainability as a basic principle for legislation: a case study of drafting laws in Finland. Visions for Sustainability 15 (2021). Saatavilla: https://www.ojs.unito.it/index.php/visions/article/view/5249 .

 14. Paukku, Eelis. Elinkeinotoiminnan käsite rikoslaissa ja rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen asettamat rajat tulkinnalle. Edilex 2020/47. Saatavilla https://www.edilex.fi/artikkelit/21893 .

 15. Paukku, Eelis. Public-private partnership as a solution for competition restrictions for local governments in Finland. European procurement & public private partnership law review 4/2020 s. 292 - 300. Saatavilla: https://epppl.lexxion.eu/issue/EPPPL/2020/4 .

 16. Paukku, Eelis. Mitä tarkoittaa "välitön läheisyys" – Tutkimus järjestyksenvalvojien toimialueesta. Edilex 2020/43. Saatavilla: https://www.edilex.fi/artikkelit/21610 .

 17. Paukku, Eelis & Puhakainen, Essi. Hankintalaki ja ICT-toimittajaloukun välttäminen. Edilex 2020/33. Saatavilla: https://www.edilex.fi/artikkelit/21384 .

 18. Paukku, Eelis. Markkinahäiriöt ja ajoneuvot – vaihtoehtoisten polttoaineiden liikenteen infrastruktuurin edistäminen Suomessa. Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirja 2020 s. 127-188. Saatavilla: https://www.edilex.fi/ymparistopolitiikka_ja_oikeus/21807.pdf .

 19. Kaisto, Janne & Paukku, Eelis. Tuottajavastuu ja tuottajan ensisijainen oikeus järjestää jätehuolto - Jätelain 47 § kiertotalouden innovaatioiden kasvuympäristön näkökulmasta. Edilex 2020/26. Saatavilla: https://www.edilex.fi/artikkelit/21183 .

 20. Paukku, Eelis. Majoitustoiminnan tunnusmerkkien ristivaikutukset arvonlisäverotuksessa ja ympäristöoikeudessa. Verotus 4/2020 s. 480-489.  

 21. Flygare, Petri & Paukku, Eelis. Asunto-osakeyhtiöiden keinot yhtiölainoihin liittyvien riskien vähentämiseksi. Edilex 2020/22. Saatavilla: https://www.edilex.fi/artikkelit/21078 .

 22. Paukku Eelis. Maatalouden biokaasulaitoksen ympäristöluvat ja alueen kaavan mukainen käyttö. Ympäristöjuridiikka 2/2020 s. 36-55. Saatavilla: https://www.edilex.fi/ymparistojuridiikka/21529 .

 23. Paukku, Eelis & Similä, Jukka. Merituulivoiman käyttöönoton edistäminen. Ympäristöjuridiikka 2/2020 s. 7-35.  Saatavilla: https://www.edilex.fi/ymparistojuridiikka/21528 .

 24. Paukku, Eelis. Arvoa kalastusmatkailusta - Miten sääntelyä muuttamalla voitaisiin ohjata kalastusta enemmän arvoa luovaan suuntaan?. Matkailututkimus 16:1/2020 s. 55-73.

 25. Paukku, Eelis & Puhakainen, Essi. Yhdistettyjen laitos- ja palveluhankintojen

  kohdentaminen kirjanpidossa ja verotuksessa. Verotus 3/2020 s. 349-359.

 26. Paukku, Eelis. Maatalouden biokaasuvoimaloiden sääntely—markkinahäiriöistä potentiaalin hyödyntämiseen. Ympäristöjuridiikka 1/2020 s. 68-97. Saatavilla: https://www.edilex.fi/ymparistojuridiikka/20730 .

 27. Paukku, Eelis & Flygare, Petri. Asunto-osakeyhtiön velkaantuminen sopimusverkkonäkökulmasta — miten eri tahot hyötyvät velkaantumisesta?. Edilex 2020/4. Saatavilla: http://www.edilex.fi/artikkelit/20430 .

 28. Paukku, Eelis. Luonnonvara- ja ympäristöpolitiikan eurooppalaistuminen: mahdollistaako EU:n valtiontukisääntely sinisen kasvun tukemisen Suomessa. Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirja 2019 s. 187-230.

B Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset

 • Paukku, Eelis & Ramberg, Jari 2018. Lajihierarkian ja yhdistyslain välinen suhde – case päävalmentajan asema ITF Taekwon-dossa. Urheilu ja oikeus 2018.

C Tieteelliset kirjat (monografiat)

D Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut

E Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut, joilla on yhteys tutkimustyöhön

F Julkinen taiteellinen ja taideteollinen toiminta

G Opinnäytteet

H Patentit ja keksintöilmoitukset

I Audiovisuaaliset aineistot ja tieto- ja viestintätekniset ohjelmat