E23B7535.jpg

Eelis Paukku

Lakimies

OTT, KTM, DI
Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

Eelis on koulutukseltaan oikeustieteen tohtori, kauppatieteen maisteri ja diplomi-insinööri.  Hän on toiminut lakitoimisto KPF:n lakimiehenä ja toimitusjohtajana yhtiön perustamisesta alkaen. Hän on kirjoittanut työnsä ohella väitöskirjan, joka käsittelee valtiontukia ja jonka teemat liittyvät kauppaoikeuteen, ympäristöoikeuteen ja EU-oikeuteen, sekä oikeustieteellisiä artikkeleita. Eelis väitteli tammikuussa 24.1.2020 Suomen historian nuorimmaksi oikeustieteen tohtoriksi. Väitöskirjan jälkeistä tutkimusta Eeliksellä on yli kahdenkymmenenviiden vertaisarvioidun julkaisun verran. Näistä julkaisuista osa on julkaistu arvostetuissa kansainvälisissä julkaisuissa Eeliksen julkaisut käsittelevät pääasiassa ympäristöoikeutta, vero-oikeutta, kauppaoikeutta ja oikeustaloustiedettä, mutta hän on kirjoittanut monipuolisesti myös muista oikeudenaloista, kuten rikosoikeudesta ja urheiluoikeudesta. Eeliksen muusta tutkimuksesta voit lukea tarkemmin täältä.

Lisäksi Eelis on opettanut Lapin yliopistolla vero-oikeutta, ympäristöoikeutta sekä perhe- ja jäämistöoikeutta. Eelis on suorittanut diplomi-insinöörin tutkinnon tuotantotaloudesta sekä kauppatieteen maisterin tutkinnon laskentatoimesta. Eelis kykenee ymmärtämään asiakkaidemme toimialaa ja liiketoimintaa laajemmin, koska hän on opintojensa aikana opiskellut sivuaineita ohjelmistotekniikasta, ympäristötekniikasta, taloustieteestä, tuotehallinnasta ja data-analytiikasta. 

Eelis toimii KPF:ssä työskentelyn ohella hallitusammattilaisena useissa yrityksissä. Eeliksen tehtäviin kuuluu näissä hallitustehtävissä juridiikan lisäksi strategian, laatujohtamisen ja sisäisen laskennan kehittäminen. Nämä yritykset toimivat useilla toimialoilla ja Eelis on pystynyt näissä tehtävissä hankkimaan vahvaa toimialaymmärrystä useasta erilaisesta liiketoiminnasta.

 

Hän on työskennellyt aiemmin tilintarkastustehtävissä, ympäristöalan konsultoinnin parissa sekä verotukseen liittyvissä tehtävissä. Eelis on konsultointityössään toiminut myös laskennallisesti vaativisissa tapauksissa laskien eri hankkeiden kannattavuutta, oletettavia kassavirtoja ja tehnyt markkinoihin ja liiketoimintaan liittyvää mallintamista. 

Eeliksen merkittävimmät referenssitapaukset ovat ympäristöoikeudesta. Hän on toiminut vastuuhenkilönä erilaisissa selvitystöissä, hankintaoikaisuasioissa ja ympäristölupa-asioissa, joissa suurin toimeksiantaja on ollut pörssiyhtiö Fortum Oyj. Eeliksellä on myös muita hoidettuja referenssitoimeksiantoja, joiden yhteenlasketut arvot mitataan kymmenissä miljoonissa. Referenssiasiakkaat ovat arvostaneet erityisesti Eeliksen kykyä tehdä juridiikkaa liiketoiminnan näkökulma edellä sekä kykyä ymmärtää tekniikkaa ja taloudellisia näkökulmia. 

Eeliksen muut vahvuudet ovat hänen koulutustaustansa vuoksi erityisesti erilaisissa liikejuridiikkaan liittyvissä tehtävissä, kuten yrityskaupoissa, rahoitusasioissa ja yritysten välisissä sopimuksissa. Työkokemuksensa vuoksi hän on vahvoilla myös vero- ja kirjanpito-oikeudessa. Järjestötoiminnassa Eelis on toiminut Suomen lakimiesliiton oikeuspoliittisen valiokunnan jäsenenä sekä Tekniikan akateemisten valiokuntien opiskelijaedustajana. Eelis toimii myös Olympiakomitean eettisten asioiden kurinpitolautakunnan jäsenenä. Eeliksen harrastuksena on urheiluoikeuden lisäksi varsinainen urheilu, ja hän onkin suorittanut mustan vyön kahdessa kamppailulajissa ja kilpaillut judossa SM-tasolla. 

Eelis hoitaa toimeksiantoja suomeksi ja englanniksi. Eelis ymmärtää myös ruotsia ja saksaa

  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon
Yhteystiedot

Puh. 044 9755 196

eelis.paukku@kpflaki.com