top of page
OTT, KHT Eelis Paukku

Eelis Paukku

Oikeustieteen tohtori, tilintarkastaja

OTT, KTM, DI
Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja
KHT-tilintarkastaja

Eelis on koulutukseltaan oikeustieteen tohtori, kauppatieteen maisteri ja diplomi-insinööri sekä KHT-tilintarkastaja.  Hän on toiminut lakitoimisto KPF:n lakimiehenä ja toimitusjohtajana yhtiön perustamisesta alkaen.

 

Eelis väitteli 24.1.2020 Suomen historian nuorimmaksi oikeustieteen tohtoriksi. Väitöskirjan aiheena oli valtiontuet, ja sen teemat liittyivät EU-oikeuteen, kauppaoikeuteen ja ympäristöoikeuteen. Väitöskirjan jälkeistä tutkimusta Eeliksellä on yli neljänkymmenen vertaisarvioidun julkaisun verran. Näistä julkaisuista osa on julkaistu arvostetuissa kansainvälisissä julkaisuissa. Eeliksen julkaisut käsittelevät pääasiassa ympäristöoikeutta, rikosoikeutta, vero-oikeutta, kauppaoikeutta ja oikeustaloustiedettä, mutta hän on kirjoittanut monipuolisesti myös muista oikeudenaloista, kuten rikosoikeudesta ja urheiluoikeudesta. Eeliksen muusta tutkimuksesta voit lukea tarkemmin täältä.

Eelis on myös KHT-tilintarkastaja ja hänellä on useiden vuosien kokemus tilintarkastuksesta, erityistilintarkastuksista ja erityisistä tarkastuksista. Eelis on toiminut erityisenä tarkastajana ja avustanut asiakkaita useissa due diligence -tarkastuksissa. Eelis on tehnyt erityistilintarkastuksia konkurssipesiin sekä antanut tilintarkastajan lausuntoja laajasti eri tilanteissa, esimerkiksi yrityssaneerauksia varten. Eelis on myös avustanut asiakkaita vero- ja kirjanpito-oikeudellista erityisosaamista vaativissa riita- ja rikosasioissa.

Lisäksi Eelis on opettanut Lapin yliopistolla vero-oikeutta, ympäristöoikeutta sekä perhe- ja jäämistöoikeutta. Eelis on suorittanut diplomi-insinöörin tutkinnon tuotantotaloudesta sekä kauppatieteen maisterin tutkinnon laskentatoimesta. Eelis kykenee ymmärtämään asiakkaidemme toimialaa ja liiketoimintaa laajemmin, koska hän on opintojensa aikana opiskellut sivuaineita ohjelmistotekniikasta, ympäristötekniikasta, taloustieteestä, tuotehallinnasta ja data-analytiikasta. Eelis kirjoittaa tällä hetkellä kauppatieteen väitöskirjaa Vaasan yliopistoon, pääaineena laskentatoimi. 

Eelis toimii KPF:ssä työskentelyn ohella hallitusammattilaisena useissa yrityksissä. Eeliksen tehtäviin kuuluu näissä hallitustehtävissä juridiikan lisäksi strategian, laatujohtamisen ja sisäisen laskennan kehittäminen. Nämä yritykset toimivat useilla toimialoilla ja Eelis on pystynyt näissä tehtävissä hankkimaan vahvaa toimialaymmärrystä useasta erilaisesta liiketoiminnasta.

 

Konsultoinnin osalta Eelis on keskittynyt erityisesti tilintarkastusasioihin sekä ympäristö- ja veroasioiden konsultointiin. Eelis on konsultointityössään toiminut myös laskennallisesti vaativissa tapauksissa laskien eri hankkeiden kannattavuutta, oletettavia kassavirtoja ja tehnyt markkinoihin ja liiketoimintaan liittyvää mallintamista. 

Eeliksen merkittävimmät referenssitapaukset ovat ympäristöoikeudesta. Hän on toiminut vastuuhenkilönä erilaisissa selvitystöissä, hankintaoikaisuasioissa ja ympäristölupa-asioissa, joissa suurin toimeksiantaja on ollut pörssiyhtiö Fortum Oyj. Eeliksellä on myös muita hoidettuja referenssitoimeksiantoja, joiden yhteenlasketut arvot mitataan kymmenissä miljoonissa. Referenssiasiakkaat ovat arvostaneet erityisesti Eeliksen kykyä tehdä juridiikkaa liiketoiminnan näkökulma edellä sekä kykyä ymmärtää tekniikkaa ja taloudellisia näkökulmia. Eeliksen muut vahvuudet ovat hänen koulutustaustansa vuoksi erityisesti erilaisissa liikejuridiikkaan liittyvissä tehtävissä, kuten yrityskaupoissa, rahoitusasioissa ja yritysten välisissä sopimuksissa. Työkokemuksensa vuoksi hän on vahvoilla myös vero- ja kirjanpito-oikeudessa.

Järjestötoiminnassa Eelis on toiminut Suomen lakimiesliiton oikeuspoliittisen valiokunnan jäsenenä sekä Tekniikan akateemisten valiokuntien opiskelijaedustajana. Eelis toimii nykyään myös Olympiakomitean eettisten asioiden kurinpitolautakunnan jäsenenä. Eeliksen harrastuksena on urheiluoikeuden lisäksi varsinainen urheilu, ja hän onkin suorittanut mustan vyön kahdessa kamppailulajissa ja kilpaillut judossa SM-tasolla. 

Eelis hoitaa toimeksiantoja suomeksi ja englanniksi. Eelis ymmärtää myös ruotsia ja saksaa.

  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon
Yhteystiedot

Puh. 044 9755 196

eelis.paukku@kpflaki.com

bottom of page