top of page

KPF:n vuosi 2023

Vuoden lähestyessä loppuaan on hyvä katsella taaksepäin, mitä on tapahtunut ja mihin on päästy. Kirjoitamme tähän blogikirjoitukseen vuoden mieleenpainuvimpia tapahtumia ja merkittävimpiä uudistuksia.


Kasvu


Liikevaihto yli kaksinkertaistui vuoden 2023 aikana. Tässä näkyi merkittävästi aikaisempien vuosien panostukset asiakashankintaan ja henkilöstöresurssien lisääminen. Ennusteiden perusteella myös vuonna 2024 liikevaihto kasvaa merkittävästi. Tältä osin vuotta 2023 voi pitää merkittävänä onnistumisena, ja kasvutavoitteidemme osalta olemmekin oikeilla raiteilla.


Talouden hankalat ajat eivät näkyneet toiminnassamme muutoin kuin toimeksiantojen laadun muuttumisena. Yritysjärjestelyjä tehtiin aiempaa vähemmän, kun taas riidanratkaisun ja maksukyvyttömyyteen liittyvien toimeksiantojen osalta kysyntä oli suurempi. Myös muutosneuvottelut ja työsuhteisiin liittyvät riidat työllistivät henkilöstövähennysten vuoksi. Vuoteen 2024 ei mennä tältä osin hyvissä tunnelmissa, vaan ”negatiivinen” juridiikka tulee työllistämään meitä merkittävästi myös vuonna 2024.


Suurimpia toimialojamme olivat vuonna 2023:


- yritysten riidanratkaisu

- talousrikosasiat

- julkisen hallinnon konsultointi

- vero- ja yhtiöoikeudellinen neuvonta

- pienrikokset

- yksityishenkilöiden riita-asiat

- julkisten hankintojen konsultointi

- erityiset tarkastukset


Toimistot


Vuonna 2023 avasimme toimiston Helsinkiin, rautatieasemaa vastapäätä. Tämän lisäksi lisäsimme Kuopion toimistomme toimintoja. Strategiamme keskeinen osa on olla läsnä pääkaupunkiseudun lisäksi useissa maakunnissa. Tämä on myös näkynyt toimintojemme maantieteellisenä hajaumana, olemme tehneet toimeksiantoja kaikkialla Suomessa. Asiakkaamme hajautuvat myös Utsjoelta Helsinkiin. Tästä syystä toimeksiantomme sisälsivätkin merkittävästi matkustamista, ja juristeillemme kertyi toistasataa matkapäivää.


Oulun ja Rovaniemen toimistoillamme vuosi oli hyvin samanlainen kuin aiemmat vuodet. Molemmat alueet ovat keskeisiä toimialueita meille, minkä vuoksi läsnäolo niillä on tärkeää. Tämä näkyi myös toimeksiantomäärän tasaisena kasvuna ja suurena määränä molemmilla alueilla. Vuonna 2024 on todennäköisesti tarpeen vahvistaa useamman kuin yhden toimiston henkilöstömäärää.


Erikoistuminen


Yksi strategiamme keskeisiä osia on tarjota pitkälle erikoistuneita oikeudellisia palveluita, joita suurin osa maakuntien toimijoista ei tarjoa. Tämän vuoksi juristimme erikoistuivat yhä pidemmälle usealla oikeudenalalla:


- osakeyhtiöoikeus

- vero-oikeus

- kirjanpito-oikeus

- julkiset hankinnat

- ympäristöoikeus

- kuntaoikeus


Erikoistuminen näkyi myös toimeksiannoissa, juristeistamme osa työllistyi lähes koko vuoden pelkästään erikoisalojen toimeksiantoihin. Tämän lisäksi riidanratkaisu, yleisjuridiikka ja muut kuin yllä mainitut oikeudenalat työllistivät merkittävästi vuoden aikana.


Erikoistuminen näkyi myös akateemisena tuotantona. Juristimme julkaisivat tai olivat kirjoittajana yhteensä 18 akateemisessa julkaisussa useilta eri oikeudenaloilta. Kirjoitukset käsittelivät laajasti useita eri oikeudenaloja, merkittävä osa niistä oli rikosoikeudesta.


Henkilöstö


Henkilöstössämme tapahtui kaksi merkittävää muutosta. OTM Julia Sieppi kutsuttiin toimiston osakkaaksi. Julia työskentelee pääasiassa riidanratkaisussa eli oikeudenkäyntitoimeksiantojen parissa. Julia hoiti vuonna 2023 enemmän oikeudenkäyntejä kuin kukaan muu toimistomme juristi. Julian työpanos myös mahdollisti toimiston riidanratkaisu- ja yleisjuridiikkapalveluiden kasvattamisen merkittävästi vuoteen 2022 verrattuna. Todennäköistä onkin, että näitä palveluita joudutaan vahvistamaan lisähenkilöstöllä vuonna 2024.


Tämän lisäksi lokakuussa 2023 meillä aloitti trainee, Iiris Waltari. Iiris valmistuu oikeusnotaariksi vuoden 2024 aikana, hän on myös laillistettu kiinteistövälittäjä (LKV). Iiris on työskennellyt avustavissa töissä kaikkien juristiemme toimeksiannoissa. Näemme Iiriksellä vahvan tulevaisuuden etenkin kiinteistöjuridiikan parissa, ja tavoitteena onkin antaa hänelle mahdollisuuksia kasvaa kohti tätä roolia myös vuonna 2024.


Tämän lisäksi kahden toimiston osakkaan osakkuus yhtiössä päättyi vuoden 2023 aikana. Syynä olivat tarpeet mahdollistaa toimiston nopea kehittäminen yhteisen strategian mukaisesti, vahvistaa henkilöstön osaamista uusilla rekrytoinneilla ja tehostaa yrityksen hallintoa. Loimme myös uusille rekrytoitaville työntekijöille osakkuuspolkumallin, jolla rekrytoitavalle työntekijälle tuodaan selkeästi esiin, mitkä tavoitteet täytettyään hän voi edetä seuraavalle uravaiheelleen KPF:n palveluksessa.


Brändi


Vuonna 2023 KPF alkoi olla brändinä suurempi kuin yksittäiset osakkaat. Lakitoimistomme nimeä haettiin Googlesta yli kymmenen kertaa joka ikinen päivä vuoden aikana. Toimistomme kiinnostaa ihmisiä, ja verkkosivuillamme vierailtiinkin yli 200 000 kertaa vuoden aikana. Kirjoittamamme blogi jatkoi suuressa suosiossa, ja sitä luettiin yli 150 000 kertaa vuoden aikana. Julkaisimmekin yli sata kirjoitusta tänäkin vuonna aiheista, jotka kiinnostavat juristejamme tai asiakkaitamme.

Otimme vuonna 2023 käyttöön myös aputoiminimen KPF-tilintarkastus, ja loimme tälle myös oman logon.


Tilintarkastuksesta


Osakkaastamme OTT Eelis Paukusta tuli vuonna 2023 yksi harvoista henkilöistä, jotka ovat suorittaneet KHT-tilintarkastajan tutkinnon työskennellen samalla lupalakimiehenä. Tiettävästi Suomessa on tällä hetkellä alle viisi, mahdollisesti vain kaksi henkilöä, joilla on sekä lupa esiintyä oikeudenkäynnissä ja käyttää KHT-tilintarkastajan nimikettä. Useat asiakkaamme tahtoivat hankkia tilintarkastuspalvelua meiltä. Runsaan kyselyn vuoksi päätimme aloittaa tilintarkastuspalveluiden myymisen vuoden 2023 alussa. Merkittävimmät toimialueemme olivat pääkaupunkiseutu ja Lappi. Tilintarkastajien määrän väheneminen koko maassa näkyy myös meillä, ja saammekin useilta yrityksiltä kyselyitä tilintarkastuspalveluista.


Kyseessä on myös ainoa toimialamme, mitä ei ole ollut tarpeen markkinoida aktiivisesti. Tämän sijasta keskityimme markkinoimaan erityisiä tarkastuksia. OTT Paukku on työskennellyt kymmenissä talousrikostoimeksiannoissa, ja hänen tilintarkastajakokemuksensa mahdollistaa poikkeavan kyvyn havaita ongelmia yrityksissä. Tähän palveluun tulemme keskittymään tulevaisuudessa, koska kykenemme tarjoamaan sitä monista muista laki- ja tilintarkastusyrityksistä poiketen.


Odotukset vuoteen 2024


Vuoden 2023 teema oli erikoistuminen, vuonna 2024 teemana on kasvu. Pyrimme kasvattamaan kaikkia liiketoiminta-alueita ja maantieteellisiä alueita. Tämä näkyykin henkilöstömäärän ja hoidettujen toimeksiantojen määrän kasvuna. 

 

79 katselukertaa0 kommenttia

コメント


bottom of page