top of page

Oikeusturvavakuutuksen tarpeellisuus       

Mikä oikeusturvavakuutus on ja mihin sitä tarvitsee? Kannattaako oikeusturvavakuutus hankkia ja mitä vakuutus korvaa? Kerron tässä blogikirjoituksessa näkemyksiäni oikeusturvavakuutuksesta ja havaintojani oikeusturvavakuutuksen soveltamisen ehdoista käytännössä. Kirjoituksessa nostamani seikat perustuvat omiin havaintoihini. Mikäli oman oikeusturvavakuutuksesi ehdot askarruttavat, kannattaa niistä kysyä suoraan omalta vakuutusyhtiöltä.


Mikä oikeusturvavakuutus on?


Oikeusturvavakuutus on vakuutus, joka kattaa oikeudenkäyntikuluja riita- tai rikosasiassa. Oikeusturvavakuutuksia myydään yksityishenkilöille ja yrityksille. Oikeusturvavakuutuksesta ei korvata oikeudenkäyntikuluja, jotka aiheutuvat asian käsittelystä hallinnollisissa viranomaisissa tai erikoistuomioistuimessa. Tämä tarkoittaa sitä, että vakuutus ei korvaa kuluja esimerkiksi hallinto-oikeudessa ja vakuutusoikeudessa aiheutuneita kuluja.


Yksityishenkilöiden oikeusturvavakuutus kuuluu useimmiten kotivakuutukseen ja se kattaa vain yksityiselämää koskevat asiat. Tyypillisesti jokaisella perheenjäsenellä ei tarvitse olla omaa oikeusturvavakuutusta, vaan riittää, että yhdellä samassa asunnossa asuvalla henkilöllä on sellainen.


Yritystoimintaa varten tulee hankkia erillinen oikeusturvavakuutus. Oikeusturvavakuutusten ehdot ovat vakuutuskohtaisia ja ne eroavat toisistaan mm. korvattavien määrien osalta. Oikeusturvavakuutus saattaa sisältyä myös esimerkiksi auton kaskovakuutuksen. Tällöin vakuutus kattaa autoon liittyvät asianajo- ja oikeusturvavakuutukset.


Mihin oikeusturvavakuutus soveltuu?


Tavanomainen kotivakuutukseen kuuluva oikeusturvavakuutus ei kata työhön liittyviä

asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja. Työhön liittyviä oikeudenkäyntikuluja voi syntyä esimerkiksi tilanteessa, jossa työntekijä joutuu laittoman irtisanomisen kohteeksi ja vaatii siitä johtuvia korvauksia käräjäoikeudessa. Työhön liittyvät asianajo- ja oikeudenkäyntikulut voivat tulla korvattavaksi ammattiliiton etuihin kuuluvasta oikeusturvavakuutuksesta. Ammattiliitoilla on useimmiten myös maksutonta lakineuvontaa.


Mikäli työntekijälle sattuu työaikana vahinko tai hän joutuu rikoksen uhriksi, sovellettavaksi voi tulla työntekijän oman oikeusturvavakuutuksen sijaan työnantajan vakuutus.


Oikeusturvavakuutuksista ei tyypillisesti korvata parisuhteen riitatilanteisiin liittyviä oikeudenkäyntikuluja, kuten avioeron kustannuksia. Oikeusturvavakuutuksien ehdoista riippuen ne saattavat korvata lasten elatusta, tapaamisoikeutta tai huoltoa koskevia oikeudenkäyntikuluja.Oikeusturvavakuutuksesta ei korvata oikeudenkäyntikuluja henkilölle, joka on rikosasiassa vastaajana, eli syytettynä. Syyttömän ei kuitenkaan tarvitse itse maksaa oikeudenkäyntikulujaan, vaan niitä voi vaatia oikeudenkäynnin yhteydessä valtiolta. Syylliseksi todettu henkilö joutuu vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluista, ellei niitä varten ole myönnetty valtion oikeusapua.


Riita-asiassa oikeusturvavakuutus korvaa tarpeelliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut. Vakuutusehdoista riippuen tarpeellisina asianajo- ja oikeudenkäyntikuluina ei pidetä matkakustannuksia. Oikeusturvavakuutuksen myöntäminen edellyttää sitä, että vakuutuksen ottaja ottaa asiaa hoitamaan asiamiehen, eli lakimiehen.


Korvaako oikeusturvavakuutus kaikki oikeudenkäyntikulut?


Oikeusturvavakuutus ei kata kaikkia asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja. Vakuutuksissa on omavastuu, joka on useimmiten 15-20 % ja vähintään 200 euroa. Lisäksi vakuutuksissa on enimmäisvakuutusmäärä, joka on korvattavien oikeudenkäyntikulujen enimmäismäärä vakuutustapahtumaa kohden. Vakuutustapahtumalla tarkoitetaan tapahtumaa, jonka seurauksena asiaa käsitellään tuomioistuimessa. Vakuutustapahtuma voi olla esimerkiksi pahoinpitely tai vahingon tapahtumispäivä. Enimmäismäärä vaihtelee vakuutuksesta riippuen ja yksityishenkilöiden oikeusturvavakuutuksessa se on useimmiten 10 000-20 000 euroa.


Yritysten oikeusturvavakuutusten omavastuumäärät ja enimmäisvakuutusmäärät ovat useimmiten suurempia kuin yksityishenkilöiden vakuutuksissa. Yritysten oikeusturvavakuutuksissa olen törmännyt 1 000 euron omavastuun vähimmäismäärään.


Enimmäisvakuutusmäärän lisäksi vakuutuskorvauksen määrää rajoittaa myös riidanalaisen etuuden arvo. Tämä tarkoittaa sitä, että riita-asiassa vaaditun saatavan määrä tai rikosasiassa vaaditun vahingonkorvauksen määrä rajoittaa oikeusturvan enimmäiskorvausmäärä. Enimmäiskorvausmäärä vakuutustapahtumaa kohden on tyypillisesti kaksi kertaa riidanalaisen etuuden arvo. Tämä tarkoittaa, että jos esimerkiksi rikosasiassa asianomistaja vaatii vastaajalta korvauksia 1 000 euroa, kattaa oikeusturvavakuutus oikeudenkäyntikuluja enintään 2 000 euroa.


Mikäli yritys saa korvauksen oikeusturvavakuutuksesta, ei vakuutusyhtiö maksa oikeudenkäyntikuluista arvonlisäveron määrää. Arvonlisävero on läpilaskutuserä, jonka yritys ja elinkeinonharjoittaja saa vähentää omassa verotuksessaan.


Oikeusturvavakuutuksen on tärkeä olla voimassa koko ajan. Vakuutustapahtuman, eli esimerkiksi pahoinpitelyn tulee ajoittua vakuutuskaudelle, jotta vakuutuksesta korvataan oikeudenkäyntikuluja. Jos esimerkiksi vakuutusyhtiöiden vaihtamisen välissä vakuutuskauteen tulee katkoksia, voi vakuutusyhtiö jättää korvauksen myöntämättä.


Oikeusturvavakuutus ei korvaa myöskään vakuutuksenottajalle aiheutunutta ansionmenetystä, menetettyä aikaa tai muuta vastaavaa. Jotkin oikeusturvavakuutukset voivat korvata myös vastapuolen oikeudenkäyntikuluja, jotka määrätään vakuutuksenottajan maksettaviksi. Tämä ehto on kuitenkin harvinainen.


Yhteenveto


Oikeusturvavakuutus korvaa asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja riita- ja rikosasioissa vakuutusehtojen rajoissa. Tavanomainen kotivakuutukseen kuuluva oikeusturvavakuutus ei kata työhön tai yritystoimintaa liittyviä kuluja, vaan niitä varten täytyy hankkia omat vakuutukset.


Tässä blogikirjoituksessa esiin nostetut seikat oikeusturvavakuutuksen ehdoista perustuvat omiin kokemuksiini ja vakuutuksenottajan kannattaa aina tarkistaa oman vakuutuksensa sisältö ja sen soveltuvuus. Oikeusturvavakuutuksen soveltuvuuden selvittäminen kannattaa antaa lakimiehen tehtäväksi. Lakimiehet käyvät työssään läpi useita oikeusturvavakuutuksia ja niiden ehtoja ja osaavat nopeasti selvittää, soveltuuko oikeusturvavakuutus kyseiseen asiaan.

 

Lue lisää teemakirjoituksiamme:


Julia Sieppi

OTM (väitöskirjatutkija), HHJ

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

Lakimies, rikosoikeus

Lakitoimisto KPF


Puh: 050 5300 152
20 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page