top of page

Mitä sunnuntailisän poistaminen tarkoittaisi?

Sunnuntailisä on herättänyt voimakasta keskustelua tänä keväänä. Sunnuntailisän poistamista on ehdotettu Vihreiden puoluekokouksessa, mikä herätti voimakasta keskustelua puolesta ja vastaan. Tässä blogikirjoituksessa avaan sunnuntailisän poistamiseen liittyviä seikkoja ja poiston vaikutuksia.


Sunnuntailisä


Olemme kirjoittaneet sunnuntailisän juridisesta taustasta jo aikaisemmin. Sunnuntaityön juridinen tausta on työaikalain 20 §:ssä:


Sunnuntaityöstä on maksettava 100 prosentilla korotettu palkka. Jos tehty työ on samalla ylityötä, on siitä suoritettava myös 2 ja 3 momentin mukaan määräytyvä ylityökorvaus, joka lasketaan työntekijän korottamattomasta palkasta.”


Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että sunnuntailisä on maksettava, ja tästä ei voida sopia toisin työnantajan ja työntekijän välillä. Ammattiliitto ja työnantajaliitto voisivat sopia tästä toisin työaikalain 34 §:n nojalla, mutta käytännössä hyvin harvoissa työehtosopimuksissa asiasta on sovittu toisin. Sunnuntailisää maksetaankin lähes kaikilla aloilla. Poikkeuksia tästä ovat lähinnä alat, joilla työntekijä voi itse valita, milloin suorittaa työn.


Sunnuntailisä yrittäjille


Sunnuntailisä tarkoittaa käytännössä sitä, että sunnuntaina teetettävästä työstä täytyy maksaa kaksinkertaiset työvoimakustannukset. Aloilla, joilla työvoiman osuus loppukustannuksesta on suuri, sunnuntaina tehtävä työ voi olla tappiollista. Jos sunnuntaina tehtävä työ ei kannata, on järkevämpää olla tarjoamatta palvelua sunnuntaisin. Tämän vuoksi monet liikkeet ovat sunnuntaisin kiinni. Useissa pienyrityksissä yrittäjä työskentelee myös itse sunnuntaisin säästääkseen henkilöstökuluissa.


Sunnuntailisän poistaminen vaikuttaisi yrittäjiin kahdella tapaa. Ne yrittäjät, jotka eivät aiemmin ole voineet pitää kannattavasti yritystään auki sunnuntaisin, voisivat ehkä jatkossa pitää yritystään kannattavasti auki, mikä lisäisi heidän voittojaan. Ne yrittäjät, jotka ovat aiemmin pitäneet yritystään auki sunnuntaisin, säästäisivät henkilöstökuluissa merkittävästi ja saisivat suurempia voittoja.


Toki tämä voisi myös vaikuttaa kilpailutilanteeseen. Henkilöstökulujen laskiessa osa yrittäjistä voisi laskea hintoja houkutellakseen asiakkaita, mikä johtaisi hintakilpailuun. Tällöin pienemmät henkilöstökulut päätyisivät kuluttajien hyödyksi matalampina tavaroiden ja palveluiden hintoina. Hintakilpailua todennäköisesti tapahtuisi pitkällä aikavälillä, ja ainakin osa lisän poistosta valuisi pois yrityksiltä kuluttajille.


Sunnuntailisä työntekijöiden näkökulmasta


Sunnuntailisä on merkittävä lisäansio useilla aloilla, joilla tehdään töitä useissa vuoroissa. Sunnuntailisä on erityisen tärkeä monilla pienipalkkaisilla aloilla, kuten ravintola-alalla ja kaupan alalla. Näillä aloilla sunnuntailisän poistaminen heikentäisi kuukausiansioita merkittävästi. Näillä aloilla sunnuntailisän poistamisella voisi olla myös palkkasummaa lisäävä vaikutus, koska jotkut työpaikat voisivat olla useammin auki sunnuntaisin.


Sunnuntailisän vaikutus työntekijöille riippuisi siitä, paljonko sunnuntaina tehtävän työn määrä kasvaisi, ja paljonko nykyisin sunnuntaityötä tekevien ansiot tippuisivat. On todennäköistä, että sunnuntaina tehtävän työn määrä ei kaksinkertaistuisi. Tämän vuoksi sunnuntailisän poiston vaikutus palkkasummaan olisi todennäköisesti laskeva. Sunnuntailisän poisto siis todennäköisesti heikentäisi palkkasummaa työntekijöillä.


Toki sunnuntailisän poisto laista ei vaikuttaisi suoranaisesti kaikkien työntekijöiden asemaan. Useissa työehtosopimuksissa on erillinen määräys sunnuntain tuplapalkasta. Jos työsopimuslaista poistettaisiin pakottava määräys sunnuntain tuplapalkasta, jäisi tämä määräys silti työehtosopimuksiin. Tällöin sunnuntailisän poisto ei vaikuttaisi niihin työntekijöihin, joiden työehtosopimuksessa on tästä määräys, ellei työehtosopimusta myöhemmin muutettaisi niin että sunnuntailisä poistettaisiin.


Vaikutukset kuluttajille


Kuluttajille vaikutukset olisivat edullisia. Palveluja saisi useampana päivänä kuin aiemmin. Palkkasumman pienentyessä kilpailu saattaisi lisääntyä, jolloin kuluttajahinnat saattaisivat laskea. Toki kuluttajat ovat itse usein yrittäjiä tai palkansaajia, jolloin palkkasumman pienentyminen vaikuttaisi käytettävissä oleviin tuloihin. Kuluttajat saisivat kuitenkin todennäköisesti hyödykkeitä halvemmalla kuin aiemmin.


Yhteenveto


Sunnuntailisän poistamisella olisi monenlaisia vaikutuksia. Sunnuntaisin tehtävän työn määrä kasvaisi, mikä hyödyttäisi kuluttajia, jotka saisivat enemmän palveluita haluamanaan päivänä. Palkansaajille vaikutus olisi todennäköisesti haitallinen, koska palkkasumma todennäköisesti laskisi. Sunnuntaina tehtävän työn määrä ei todennäköisesti tuplaantuisi, mutta jo nykyisellään sunnuntaisin töissä olevien sunnuntaipalkka puolittuisi. Tämä saattaisi hyödyttää yrittäjiä, jos maksettava palkkasumma pienentyisi. Lisääntynyt kilpailu saattaisi tosin syödä nämä ylivoitot pois.


Lue lisää teemakirjoituksiamme:


OTT, KTM (Laskentatoimi ja yritysjuridiikka, tohtorikoulutettava), DI (Tuotantotalous)

HT-tilintarkastaja

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

Lakimies, toimitusjohtaja

Lakitoimisto KPF


044 9755 196
222 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page