top of page

Hakuilmoitus trainee-jaksolle Lakitoimisto KPF:ään

Yleistä meistä

Toimistomme kasvaa sekä liikevaihdolla että maantieteellisellä alueella mitattuna kovaa vauhtia. Etsimme joukkoomme tulevaisuuden yrittäjähenkisiä huippuosaajia. Lakitoimistossamme hoidamme sekä yritysten että yksityishenkilöiden asioita. Tarjoamme myös tilintarkastuspalveluita. Suurin osa toimeksiannoistamme koostuu yrityksille tehtävästä oikeudellisesta neuvonnasta, mutta hoidamme myös oikeudenkäyntejä. Toimistomme erikoisuus on, että olemme hyvin jatko-opintosuuntautuneita: kaikilla työntekijöillämme on valmiina tai työn alla oikeustieteen väitöskirja, minkä johdosta meillä on hyvin spesifiä erikoisosaamista monelta juridiikan alueelta. Suhtaudumme positiivisesti myös tulevien työntekijöiden jatkokouluttautumistavoitteisiin.

Toimistomme sijaitsevat Helsingissä, Oulussa, Kuopiossa ja Rovaniemellä.

Tehtävänkuvaus

Haemme harjoittelijaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Harjoittelujakso sisältää kuuden kuukauden koeajan, ja jos rekrytointi on onnistunut, jatkat tiimimme jäsenenä haluamasi ajan. Tehtäväsi voivat sisältää oman kiinnostuksesi mukaan jotain, tai kaikkia, seuraavista:

 • Oikeudelliset selvitystyöt ja avustavat työt asiakastoimeksiantoihin

 • Oikeudenkäyntijuristia avustavat työt tuomioistuinasioissa

 • Tilintarkastuksen avustavat työt

Tämän hakuilmoituksen lopussa on esimerkkitehtävistä tarkempia kuvauksia. Toimistomme hoitaa kaikkia oikeudenaloja. Voit omalla kiinnostuksellasi vaikuttaa, minkä oikeudenalan toimeksiantoihin osallistut. Emme pakota ketään tekemään vero-oikeutta. Tuo jo hakemuksessa ilmi, jos sinulla on työkokemusta jostakin edellä mainitusta työtehtävästä.

Tehtävä on osa-aikainen, ja sen tuntimäärä sovitaan tarkemmin tehtävään valitun henkilön opintojen vaiheen mukaan. Tuntimäärän vaikuttaa myös, mitä toimeksiantoja henkilö on halukas hoitamaan. Olemme valmiita joustamaan työtuntimäärissä viikko- ja kuukausitasolla tehtävään valitun henkilön opintojen ja elämäntilanteen mukaan. Tilintarkastustehtäviin haluavan henkilön tulee kuitenkin varautua työskentelemään täysipäiväisesti maalis-huhtikuu.

Tehtävän aloitus voidaan sopia joustavasti vuoden 2023 loppuun tai vuoden 2024 ensimmäiselle puoliskolle. Voit työskennellä yhdessä toimistopaikkakunnassamme. Mahdollistamme myös etätyön, mutta edellytämme mahdollisuutta käydä toimistolla tarpeen mukaan.

Ketä haemme

Haemme soveltuvaan korkeakoulututkintoon opiskelevaa henkilöä, jonka opinnot ovat noin puolessavälissä. Jos korkeakoulututkintosi ei anna kelpoisuutta toimia luvan saaneena oikeudenkäyntiavustajan, odotamme sen sisältävän TEM-asetuksen (1442/2015) mukaiset opinnot, minkä lisäksi odotamme tutkintosi sisältävän merkittävän määrän oikeustieteellisiä opintoja.

Haemme ensisijaisesti henkilöä, joka on yrittäjähenkinen, aikaansaava, olennaisuuksiin keskittyvä ja valmis sitoutumaan pitkäksi aikaa toimistoomme ja on lisäksi kiinnostunut osakaspolusta Emme hae puolen vuoden kahvinkeittäjää, toimitusjohtajamme ei edes juo kahvia. Työtehtävien menestyksekäs hoitaminen edellyttää erinomaista kirjallista ilmaisutaitoa.  

Mitä tarjoamme

Tarjoamme mahdollisuuden päästä mukaan nopeasti kasvavaan lakitoimistoon, jossa voit saada halutessasi hyvin nopean urakehityksen. Tarjoamme myös mahdollisuuden saada osuuden tuottamastasi tuloksesta jo urasi alkuvaiheessa. Tehtäväkohtainen palkka on lakimiesliiton palkkasuosituksen mukainen, ja se riippuu opintojen vaiheesta. Koeajan jälkeen sovimme erikseen tämän ylittävästä tulospalkkiosta.

Miten haet

Lähetä CV:si ja vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen eelis.paukku@kpflaki.com. Täytämme tehtävän saatuamme riittävästi vertailukelpoisia hakemuksia haastatteluita varten. Kiinnitämme ystävällisesti huomiosi siihen, että tehtävä edellyttää erinomaista kirjallista ilmaisua, emmekä haluaisi joutua poistamaan hakemuksia heikon kirjallisen esitystavan vuoksi.

Esimerkkitehtäviä

Oikeudenkäyntijuristeja avustavat työt

 • Oikeustapausten etsiminen, muistioiden laatiminen niistä,

 • palkkojen ja henkilövahinkojen ja muiden vaatimusmäärien laskeminen riita-asioissa,

 • todistusaineiston koostaminen,

 • oikeudenkäyntiasiakirjojen luonnostelu,

 • oikeudenkäyntiasiakirjojen oikoluku.

Konsultointitehtäviä avustavat työt

 • Kansalliseen lainsäädäntöön, oikeuskirjallisuuteen ja lain esitöihin perehtyminen,

 • EU-oikeuteen perehtyminen,

 • muistioluonnosten laatiminen oikeudellisista kysymyksistä ja ratkaisuehdotuksista,

 • yksinkertaisten sopimusten laatiminen,

 • monimutkaisten sopimusten oikoluku ja hiominen,

 • laajojen asiakirjojen, kuten YVA-selostusten, osien laatiminen itsenäisesti oman osaamistason mukaisesti,

 • ilmoitusten laatiminen Patentti- ja rekisterihallitukselle asiakastoimeksiannoissa,

 • julkisten kilpailutusasiakirjojen laatimisessa avustaminen.

Verojuristia avustavat työt

 • Muistioiden laatiminen vero-oikeudellisista kysymyksistä,

 • kansalliseen lainsäädäntöön, oikeuskirjallisuuteen ja lain esitöihin perehtyminen,

 • EU-oikeuteen perehtyminen, (erityisesti rajat ylittävä verotus ja arvonlisäverotuksen tulkintaongelmat),

 • ennakkoratkaisuhakemusten laatiminen Verohallinnolle tai niissä avustaminen,

 • oman osaamistason mukaisesti myös veroriidoissa avustaminen.

 

Tilintarkastuksen avustavat työt

 • Lakisääteisten asiakirjojen laatiminen, allekirjoitusten hankkiminen ja arkistointi (vahvistuskirje, tilintarkastuskertomus, valintapäätökset),

 • kirjanpitoaineiston tarkastus (ostot, myynnit, palkat, omaisuuserät),

 • oikeudelliset selvitystyöt rajanvetotilanteissa,

 • oman osaamistason mukaisesti itsenäistä tarkastusta, tarkastussuunnittelua ja yhteydenpitoa asiakkaisiin,

 • tilintarkastuksen työpaperien kehittäminen vastaamaan entistä paremmin ISA-standardeja,

 • tilintarkastuksen laadunvalvontajärjestelmän dokumentointi ja dokumentoinnin kehittämistyöt ISA-standardeja paremmin vastaaviksi.

bottom of page