top of page

Kannattaako yhtiö tilintarkastaa?


Viikon blogikirjoituksessa käsittelen teemaa, jota moni yrittäjä miettii keväisin: kannattaako tilintarkastajaa valita. Tilintarkastajan valitseminen on tilintarkastuslain mukaan pakollista tietyt kokorajat ylittävissä yrityksissä. Käytännössä tilintarkastajan valitsematta jättämisellä ei kuitenkaan ole seurauksia, kuten olen kirjoittanut aiemmassa kirjoituksessani. Tilintarkastus maksaa, minkä vuoksi osa yrittäjistä harkitsee sen tekemättä jättämistä. Tässä kirjoituksessa käyn läpi tiettyjä merkittäviä hyötyjä, joita tilintarkastajan valitsemisesta on.


Verotarkastus


Tilintarkastajan tehtävänä on arvioida, onko yhtiön kirjanpito ja tilinpäätös tehty oikein. Tämän lisäksi tilintarkastaja arvioi joiltain osin yhtiön hallintoa, kuten sitä, onko osakeyhtiölakia noudatettu. Monella pienyrittäjällä on negatiivisia ajatuksia tilintarkastajan tehtävästä siksi, että tilintarkastaja huomauttaa siitä, jos jotain asiaa ei ole hoidettu lain mukaan. Tilintarkastaja saattaa esimerkiksi huomauttaa siitä, jos hänen näkemyksensä mukaan osa yrityksen kuluista on yrittäjän kuluja. Tilintarkastaja saattaa myös havaita, että käteiskassasta on nostettu rahaa yrittäjän omaan käyttöön. Nämä huomiot koetaan lähtökohtaisesti negatiivisina asioina.


Asiassa on kuitenkin syytä muistaa, että tilintarkastaja ei jaa tuomioita tai ilmoita puutteista viranomaisille. Olen kirjoittanut aiheesta laajemmin aiemmassa kirjoituksessani. Tilintarkastaja sen sijaan huomauttaa joko yrityksen johtoa yksityisesti siitä, että jotkin asiat eivät täytä kirjanpito-, osakeyhtiö- tai verolainsäädännön edellytyksiä. Vain kaikkein laajimmissa tapauksissa tilintarkastuskertomukseen tehdään merkintä rikkomuksesta, ja yleensä ennen tätä yrittäjää kehotetaan korjaamaan tilinpäätös vastaamaan lainsäädäntöä.


Tilintarkastuksessa yrittäjä saa tilintarkastajalta arvokasta tietoa siitä, onko hänen toimintansa lainsäädännön mukaista ja tietoa siitä, mitkä seikat voivat aiheuttaa ongelmia verotarkastuksessa. Yrittäjä voi tällöin kohtuullisen pienellä kustannuksella hankkia varmuutta siitä, kestääkö hänen liiketoimintansa verotarkastuksen ja millaisia riskejä niihin liittyy. Useat asiakkaamme ovatkin arvostaneet tilintarkastuksessa saamaansa ohjeistusta siitä, miten tietty virhe tai menettely voidaan korjata verolainsäädännön mukaiseksi. Tällöin yritys välttyy huomattavasti suuremmilta taloudellisilta seuraamuksilta, jos verotarkastus osuu kohdalle.


Rahoitus


Tilintarkastukselle annetaan tyypillisesti suurta merkitystä silloin, kun yritys hakee lainaa pankista tai ulkopuolisilta sijoittajilta. Vaikka asiaa voi olla vaikea havaita yksittäisen yrityksen kohdalla, maailmalta on runsaasti tutkimusta siitä, että tilintarkastetut ja vakiomuotoisen tilintarkastuskertomuksen saaneet yritykset saavat rahoitusta halvemmalla ja paremmilla ehdoilla verrattuna muihin yrityksiin.


Joissain tapauksissa myös julkisen rahan saaminen saattaa edellyttää tilintarkastusta. Joissain laajoissa investointiavustuksissa voidaan esimerkiksi edellyttää tilintarkastajan lausuntoa yrityksen omarahoitusosuudesta ja varojen käytöstä. Myös pankit saattavat joissain tapauksissa edellyttää tilintarkastusta osana lainaehtoja. Pääomasijoittajatkin saattavat toimia samoin.


Tilintarkastajan valitseminen ja tilintarkastuksen toimittaminen saattaa siis parantaa yrityksien mahdollisuutta saada julkista ja yksityistä rahoitusta. Erityisesti kasvuhakuisille yrityksille tällä on merkitystä. Parempien rahoitusehtojen tapauksessa tilintarkastuksen hinta on suhteellisen halpa verrattuna rahoituksesta saatavaan hyötyyn.


Yhtiökumppanit


Tilintarkastus on myös tapa kontrolloida yhtiökumppaneiden toimintaa. Usein muutaman osakkaan osakeyhtiöissä kaikki osakkaat käyttävät yhtiön varoja ja tekevät päätöksiä yhtiön puolesta. Tällöin yhtiön varojen käyttö perustuu osakkaiden keskinäiseen yhteisymmärrykseen ja yhteiseen sopimukseen. Vaikka yhtiöllä olisi pätevä kirjanpitäjä, osakkaat joutuvat silti tällaisessa tilanteessa valvomaan sitä, miten muut osakkaat käyttävät yhtiön varoja ja millaisia sitoumuksia he tekevät yhtiön puolesta. Usein muiden kiireiden ohella tämä valvonta on vaikeaa, ja se jää yrityksen päivittäisen toiminnan jalkoihin.


Tilintarkastaja sen sijaan tarkastaa yllä kuvatulla tavoin yrityksen varojen käyttöä ja yrityksen sitoumuksia. Tilintarkastaja huomauttaa usein johdolle siitä, jos yrityksen varoja on käytetty yksittäisten osakkaiden hyväksi lainvastaisesti. Tilintarkastamattomissa yhtiössä on keskimäärin selkeästi enemmän yritykselle kuulumattomia kuluja verrattuna tilintarkastettuihin yhtiöihin.


Tilintarkastus mahdollistaakin sen, että osakkaat voivat valvoa toistensa toimintaa ja saada lisää varmuutta siitä, että kukaan osakas ei käytä salaa yhtiön varoja omaksi edukseen. Tämä palvelee erityisesti hallituksessa olevia osakkaita, mutta joissain tapauksessa myös passiivisia osakkaita, jos väärinkäytökset muuttuvat niin laajoiksi, että niistä on ilmoitettava tilintarkastuskertomuksessa. Erityisesti sijoittajana toimivan osakkaan kannattaa harkita yhtiön vaatimista tilintarkastettavaksi, koska tällöin hän saa lisäkeinon valvoa operatiivisien osakkaiden toimintaa ja rahankäyttöä.


Kavallukset


Tilintarkastus on myös yhtiön johdolle kätevä tapa valvoa työntekijöitä. Kavalluksia tehdään usein suhteellisen pienissä yhtiöissä. Kavalluksen havaitseminen on vaikeaa siinä kokoluokassa, jossa yrittäjä ei voi valvoa kaikkea itse, mutta jossa organisaatio on liian pieni siihen, että jokaisen henkilön toimintaa voisi valvoa joku toinen. Tähän väliin tilintarkastaja on hyvä lisä yrityksen toiminnan valvontaan.


Tilintarkastaja tarkastelee yrityksen myyntejä, ostoja, varastoa ja pankkitilin tapahtumia. Tarkastelua tehdessään tilintarkastaja voi havaita tyypillisiä kavalluksia, kuten käteiskassasta varastamista, yrityksen omaisuuden ottamista omaan käyttöön tai rahan ottamista tekaistuilla laskuilla. Tilintarkastajan on raportoitava näistä yrityksen johdolle, jolloin johto saa tilaisuuden puuttua toimintaan ennen kuin summat muuttuvat suuriksi.

Yhteenveto


Tilintarkastus maksaa, minkä vuoksi monen yrityksen johto miettii, kannattaako tilintarkastajaa valita. Tilintarkastaja myös huomauttaa siitä, jos yrityksen toimintaa ei ole hoidettu lain mukaan. Tästä syystä monella yrittäjällä on negatiivisia mielikuvia tilintarkastuksesta. Tilintarkastaja ei kuitenkaan jakele rangaistuksia tai ilmianna puutteita minnekään. Tilintarkastajan tehtävä on kertoa yrityksen johdolle, miten toiminta saadaan lain mukaiseksi ja mitä puutteita yhtiöllä on kirjanpito-, osakeyhtiö- ja verolainsäädännön noudattamisessa. Yrittäjä voi hyötyä tästä esimerkiksi siten, että verotarkastuksessa ei tule ikäviä yllätyksiä, muut yhtiökumppanit eivät varasta häneltä ja että työntekijöiden kavallukset paljastuvat ennen kuin ne kasvavat suureksi. Tilintarkastuksella on hintansa, mutta monet yritykset saavat merkittävästi enemmän etua tilintarkastuksesta riskien vähentämisen myötä.Lue lisää tilintarkastuskirjoituksiamme:OTT, KTM (Laskentatoimi ja yritysjuridiikka, tohtorikoulutettava), DI (Tuotantotalous)

KHT-tilintarkastaja

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

Lakimies, toimitusjohtaja

Lakitoimisto KPF


044 9755 196

82 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Opmerkingen


bottom of page