top of page

Mitä hyötyä on ostaa tilintarkastuksen yhteyteen lakipalvelu?

Päivitetty: 10. toukok. 2023

Tässä kirjoituksessa esittelen kuukausilaskupalvelumme ja tilintarkastuspalvelun yhdistelmää. Kerron palvelusta tarkemmin ja avaan asiakkaidemme kokemuksia palvelusta. Kirjoitus sisältää myös vastauksia yleisimpiin kysymyksiin, joita palvelun ostoa harkitsevat kysyvät.


Miten tilintarkastuspalvelun voi ostaa Lakitoimisto KPF:ltä


Myymme kahdenlaisia tilintarkastuspalveluita. Myymme tilintarkastuspalvelua alalle tavallisella liiketoimintamallilla eli käytetyn ajan mukaan, yhdellä laskulla. Tyypillinen PK-asiakkaamme tilintarkastuslasku on 600–1 500e vuodessa ilman arvonlisäveroa. Laskun suuruus riippuu yhtiön koosta ja yrityksen toiminnan monimutkaisuudesta, koska ne vaikuttavat tilintarkastukseen käytettyyn aikaan. Useimpien yhtiöiden tapauksessa pystymme antamaan sitovan hinta-arvion ensimmäisen tarkastusvuoden jälkeen.


Toinen palveluvaihtoehtomme on ostaa tilintarkastus- ja lakipalvelut yhteisellä kuukausilaskulla. Tässä vaihtoehdossa lasku on samansuuruinen vuoden jokaisena kuukautena. Tilintarkastuspalvelu hinnoitellaan tällöin huomattavasti kertalaskua halvemmaksi. Kuukausilaskulla asiakas saa sekä tilintarkastuspalvelun, että mahdollisuuden konsultoida yritykselle nimettyä lakimiestä silloin, kun yrityksellä on oikeudellinen ongelma, tai halutaan välttää ongelmia jo ennen sen syntymistä.


Mikä on jatkuva lakipalvelu?


Jatkuvassa lakipalvelussa asiakkaamme ostaa kuukaudessa tietyn määrän tunteja. Tyypillisesti 200k€–2M€ liikevaihtoluokan asiakkaille riittää 1–1,5 tuntia kuukaudessa, jolloin ostetun palvelun määrä riittää tilintarkastuksiin sekä asiakkaan liiketoiminnassa vastaan tuleviin oikeudellisiin kysymyksiin. Tunteja ei tarvitse käyttää silloin kun ne ostetaan, vaan tyypillisesti tuntikäyttö tasaantuu pidemmällä aikavälillä, yleensä 5–15 kk aikana siten, että ostetut tunnit vastaavat käytettyjä tunteja.

Jatkuvan lakipalvelun kuukausihinta on yhden tunnin palvelua ostavalla asiakkaalla 100–150 euroa ilman arvonlisäveroa riippuen siitä, kuinka monimutkaisia asiakkaan toimeksiannot keskimäärin ovat. Enemmän erikoisosaamista vaativien palveluiden tuottaminen on myös meille kalliimpaa, minkä vuoksi myös asiakkaan kuukausilaskun tuntihinta on kalliimpi. Tyypillinen yhden tunnin kuukaudessa ostava PK-yritys saa 1200–1800 euron vuosihintaan tilintarkastuksen ja 2–6 tuntia oikeudellista konsultaatiota. Yksin ostettuna tilintarkastus tällaiselle yhtiölle maksaisi 600–1500 euroa, joten muutaman satasen lisämaksulla vuodessa saa käyttöönsä kuuden juristin ammattiosaamisen.


Yritykseni ei ole ennenkään tarvinnut lakipalveluita?


Tyypillisesti kuukausilaskupalveluamme ostava asiakas pohtii, onko hänellä käyttöä lakipalvelulle, koska hän ei ole ennenkään tarvinnut lakipalveluita. Tyypillisesti lakipalvelut mielletään laajoina ja kalliina projekteina, joihin liittyy oikeudenkäynti. Ne yritykset, jotka päätyvät ostamaan palvelun, ovat kuitenkin usein huomanneet, että palvelulle on tarvetta. Usein palvelutarpeet on korvattu googlettamalla tai muulla vastaavalla keinolla, koska yksittäiseen kysymykseen lakipalvelun hankkiminen on kallista tai sitä on vaikea saada.


Kuukausilaskupalvelun tapauksessa yrityksen johdon ja henkilöstön aikaa säästyy huomattavasti, koska lainopillisten asioiden selvittämisen sijaan on mahdollista soittaa alan erikoisosaajalle, ja saada varma vastaus. Tämän lisäksi yritys voi saada liiketoimintaansa lisähyötyjä hankkimalla konsultointia esimerkiksi verotukseen, koulutusta henkilöstölle tai neuvoja viranomaisprosesseissa.


Kuukausilaskuasiakkaidemme tyypillinen palvelukäyttö on 0,25–0,5 h toimenpiteitä silloin tällöin. Näissä tapauksissa asiakas on usein soittanut ja kysynyt vastausta johonkin asiaan, mihin lakimiehemme pystyy vastaamaan joko suoraan tai pienen selvittelyn jälkeen. Tämän lisäksi moni asiakkaamme on pyytänyt meitä käymään läpi merkittäviä sopimuksia, joita ei ole aiemmin käytetty lakimiehellä kommentoitavana. Näiden viiden vuoden aikana, mitä olemme tuottaneet palvelua, voimme sanoa varmasti, että olemme säästäneet asiakkailtamme vähintäänkin satoja tuhansia euroja kiinnittämällä huomiota epäedullisiin sopimusehtoihin.


Entä jos minulla ei ole palvelulle riittävästi käyttöä?


Kuukausilaskupalvelumme on hyvin joustavaa. Ostetut tunnit eivät vanhene. Jos tunteja vaikuttaa kertyvän, voidaan palvelusta lähtevät laskut laittaa tauolle, kunnes tuntikertymä laskee alaspäin. Tunnit käytetään toiminnan jatkuessa viimeistään vuositilintarkastuksessa seuraavina vuosina. Joka tapauksessa asiakkaamme maksaa vain palvelusta, jota käyttää.


Onko riskialtista ostaa lakipalvelu ja tilintarkastus samasta paikkaa?


Lakipalvelun ja tilintarkastuksen tarjoamiseen liittyy riskejä, jotka huomioimme omassa liiketoiminnassamme. Se, että tilintarkastusasiakkaalle tarjotaan muita lakipalveluita, muodostaa riskin tilintarkastukselle. Tilintarkastuslaissa erityiseksi riskiksi mainitaan 4:6 pykälän kolmannessa momentissa seuraavat:


Riippumattomuutta turvaaviin toimenpiteisiin on ryhdyttävä ainakin jos:

1) tilintarkastajalla on taloudellisia tai muita etuuksia yhteisössä tai säätiössä taikka tilintarkastajalla on muu suhde kuin tavanomainen liikesuhde yhteisöön tai säätiöön;

2) tarkastettavana on tilintarkastajan oma toiminta;

3) tilintarkastaja toimii oikeudenkäynnissä tai muussa asiassa yhteisön tai säätiön puolesta tai sitä vastaan;

4) tilintarkastajalla on läheinen suhde henkilöön, joka kuuluu yhteisön tai säätiön johtoon tai joka on osallistunut toimeksiannon kohteena olevaan asiaan yhteisön tai säätiön palveluksessa; tai

5) tilintarkastajaa painostetaan.”


Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tilintarkastajana toimiva henkilömme, KHT Eelis Paukku, ei toimi oikeudenkäynneissä sellaisten asiakkaiden puolesta, joiden tilintarkastajana hän toimii. Tästä voidaan tehdä poikkeus vain harvoissa tilanteissa, joissa asian laatu edellyttää erikoisosaamista. Tällöin teemme toimiston sisällä EU-komission riippumattomuussuosituksessa edellytettyjä toimenpiteitä normaaleja laajemmin, jotta voimme varmistaa molempien palveluiden laadun ja sekä niiden toteuttamisen lain edellyttämällä tavalla.


Normaalitilanteessa kaikki tilintarkastusasiakkaalle annettu tilinpäätökseen vaikuttava konsultaatio käydään läpi toimiston laadunvalvonnassa, jotta tämän tilinpäätösvaikutus ja tilintarkastukselle muodostama riski voidaan minimoida lain ja hyvän tilintarkastustavan edellyttämällä tavalla. Raportoimme näissä tapauksissa asiakkaallemme laajemmin riippumattomuusriskejä. Asiakkaalta tämä ei edellytä erityisiä toimenpiteitä.


Asiakkaidemme kokemuksia kuukausilaskupalvelusta


Asiakkaamme ovat kuukausilaskupalvelussamme nauttineet erityisesti palvelun tuottamasta varmuudesta. Sellaiset asiat, jotka muuten selvitettäisiin omin voimin, voidaan nyt selvittää ammattilaisen kautta. Tämän lisäksi palvelussa on kehuttu erityisesti helppoutta; jokaisesta asiasta voi soittaa tai lähettää sähköpostia, ja saada vastaus sellaisiinkin mieltä askarruttaviin kysymyksiin, joista ei muutoin konsultoitaisi juristia. Palvelun käyttö on myös hyvin edullista. Yksittäisessä toimeksiannossa on tyypillistä, että hinnaksi muodostuu vähintään tuhat euroa. Kuukausilaskupalvelussa sen sijaan vuosihinta on välillä 1000–2000 euroa, ja lasku jakaantuu kuukausittain, minkä vuoksi sen kassavirtavaikutus jakaantuu tasaisemmin.

OTT, KTM (Laskentatoimi ja yritysjuridiikka, tohtorikoulutettava), DI (Tuotantotalous)

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

KHT-tilintarkastaja

Lakimies, toimitusjohtaja

Lakitoimisto KPF


044 9755 196
39 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comentarios


bottom of page