top of page

Ei meillä ole TES:ssiä, vai onko sittenkin?


Törmään usein väitteisiin siitä, että joillain aloilla ei ole työehtosopimusta, ja tämän vuoksi työntekijöille voi maksaa mitä palkkaa tahansa. Joskus tällaiset väitteet ovat väärinymmärryksen seurausta, usein taas yksi keino alentaa liiketoiminnan kustannuksia. Yksi tällainen ala on järjestyksenvalvonta. Järjestyksenvalvoja mainitaan kyllä matkailu- ja ravintola-alan työehtosopimuksessa, sekä vartiointialan työehtosopimuksessa. Alalla on kuitenkin tyypillistä, että työtä tekevät henkilöt ovat työsuhteessa eri yritykseen, kuin missä työ tehdään. Eli ravintolan järjestyksenvalvoja on yleensä työsuhteessa aivan toiseen tahoon.


Mikä työehtosopimus oikeastaan on?


Työehtosopimus on sopimus työnteon yleisistä ehdoista, joita sopimukseen sidottujen työnantajien on noudatettava suhteessa työntekijöihinsä. Työehtosopimuslain 4 § mukaan työehtosopimukseen ovat sidottuja ne työnantajat ja yhdistykset, jotka ovat työehtosopimuksen tehneet. Tällöin yhdistykseen kuulumaton työnantaja, joka ei tee sopimusta itse ei ole sidottu työehtosopimukseen. Toisaalta työsopimuslain 2:7 § toteaa, että työnantajan on noudatettava yleissitovaa työehtosopimusta työsuhteidensa ehdoissa. Yleissitovuuden vahvistamisesta on oma lakinsa. Työehtosopimusta joutuu siis soveltamaan, vaikka ei millään tavalla olisi osallinen sen sopimisessa.

Mistä tietää, sovelletaanko työehtosopimusta?


Työehtosopimus voi sitoa kahdella perusteella: työntekijän ammatti ja työnantajan toimiala. Ensimmäinen tarkoittaa sitä, että työntekijän ammatti ratkaisee, mitä työehtosopimusta häneen sovelletaan. Tämä on tyypillistä erityisesti palvelualan yrityksissä, jotka ovat yleensä pieniä ja jossa samassa yrityksessä voi työskennellä useita eri alojen henkilöitä. Teollisuudessa taas sovelletaan useammin toimialaperiaatetta, jossa työnantajan toimiala määrää kaikkiin sen työntekijöihin sovellettavan työehtosopimuksen.

Järjestyksenvalvojien kohdalla toimialaperiaatteen soveltaminen johtaisi siihen, että ei olisi sovellettavaa työehtosopimusta. Koska kyseessä on kuitenkin palveluammatti, eikä matkailu- ja ravintola-alan tai vartiointialan työehtosopimuksissa ole tiukkaa toimialarajausta, päädytään ammattiperiaatteen soveltamiseen. Tämä johtaisi siihen, että työsuhteen ehdot määräytyvät sen mukaan, missä töitä ja mitä töitä tehdään. Nämä ehdot voisivat vaihtua aina työnkuvan muuttuessa.


Miten toiminta muilla aloilla vaikuttaa?


Vastaavaan ratkaisuun johtaa myös oikeuskäytäntö. Korkeimman oikeuden ratkaisuissa KKO:2016:18 ja KKO 1982 II 156 todetaan, että yleissitovana työehtosopimuksena tulee soveltaa toimenkuvan mukaista työehtosopimusta silloin, kun yrityksen pääasiallisella toimialalla ei ole yleissitovaa työehtosopimusta. Eli vaikka alallasi ei ole työehtosopimusta, tehdessäsi työtä, jota sääntelee työehtosopimus, tulee työsuhteen ehtojen määräytyä sen mukaan. Tämä tosin pitää paikkaansa vain silloin, kun suurin osa työstä tehdään tietyn työehtosopimuksen soveltamisalalla.

Entä vuokratyö?


Yhtenä argumenttina TES:ssistä poikkeavien työehtojen käytön puolesta on usein se, että kyseessä on oikeastaan vuokratyöntekijä. Vuokratyöllä tarkoitetaan sitä, että työ tehdään käyttäjäyrityksen johdon ja valvonnan alaisena. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että käyttäjäyritys määrittää, miten ja missä työtä tehdään. Vuokratyöhön kohdistuva sääntely on hieman erilaista, koska työnantajan velvollisuudet jakautuvat tällöin kahdelle yritykselle.

Tämä argumentti yleissitovuutta vastaan ei kuitenkaan kestä lähempää tarkastelua: työsopimuslaki säätää pykälässään 2:9, että vuokrattujen työntekijöiden työsuhteisiin on sovellettava käyttäjäyrityksen (yritys, jossa konkreettinen työ tehdään) yleissitovaa työehtosopimusta, jos vuokraajayritys ei ole sidottu yleissitovaan työehtosopimukseen. Tämän tarkoituksena on estää työehtosopimusten kiertäminen ulkoistamalla työntekijöiden hankinta vuokrafirmoille, joihin työehtosopimus ei sovellu.


Johtopäätöksiä:


Työehtosopimusasiat ovat vaikeita. Jos sinulle väitetään, että työhösi ei sovelleta työehtosopimusta, asiaa kannattaa epäillä. Tarkastele sekä työnantajan toimialan, että tekemäsi työn työehtosopimuksia, ja jos toisella näistä aloista on työehtosopimus, on hyvin mahdollista, että sinuunkin sovelletaan sitä. Ammatiliitot auttavat myös mielellään asian kanssa. Loppuun vielä johtopäätös mainitsemastani esimerkkialasta: ravintolan järjestyksenvalvojiin sovelletaan matkailu- ja ravintola-alan työehtosopimusta riippumatta siitä, onko kyseessä vuokrattu työntekijä vai ostettu palvelu.

1 387 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page