top of page

Keräämämme tiedot

Keräämme vierailijoiltamme seuraavia tietoja automaattisesti: IP-osoite ja käyttäjän sijainti. Blogia seuraamaan rekisteröityneiltä käyttäjiltä keräämme lisäksi annetut tiedot eli nimen, salasanan ja sähköpostiosoitteet.

Käytämme ohjelmistoja mittaamaan tietoja sivun käytöstä, kuten sivun vastausajasta, vierailun pituudesta, vieraillusta sivuista, vuorovaikutukset sivujen kanssa sekä väylät, joilta siuilel saavuttiin.  

Miten keräämme tietoa?

Keräämme tietoa automaattisesti ohjelmistoilla. Sen lisääksi keräämme käyttäjän itse antamansa tiedot hänen jättäessään yhteydenottopyynnön etusivulla olevaan lomakkeeseen tai hänen tilatessaan blogimme.

Miksi keräämme henkilötietoja?

Keräämme tietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 1. Palvelujen tarjoamiseen ja kehittämiseen;

 2. Ottaaksemme yhteyttä vierailijoihin heidän niin halutessaan;

 3. Luodaksemme tilastomuodossa olevaa dataa, joita käytämme palveluidemme ja markkinointimme kehittämiseen. 

 4. Täyttääksemme pakottavan lainsäädännön asettamat velvoitteet.
   

Kuinka varastoimme, käytämme ja jaamme tietojasi?

Yrityksemme käyttää Wix.com verkkosivualustaa. Tietoja säilytetään Wix.comin tietovarastoissa ja tietokannoissa. Tietoja säilytetään suojatulla palvelimella palomuurin takana.  Emme jaa tietoja kolmansille osapuolille. 

Evästeiden käyttö

Käytämme tiettyjä evästeitä varmistaaksemme sivujen toiminnan. Evästeitä ei käytetä käyttäjien seurantaan.

Kuinka voin estää tietojeni käsittelyn

Jos haluat peruuttaa suostumuksesi tietojen käsittelyyn, ota yhteyttä info@kpflaki.com

Yksityisyyden suojan päivitykset

Pidätämme oikeuden muokata näitä ehtoja milloin tahansa, joten tarkista nämä säännöllisesti. Muutokset otetaan käyttöön heti kun ne asetetaan verkkosivuille. 

Yhteydenotto

Jos haluat tarkastaa tai muuttaa tietoja, joita meillä on sinusta, ota yhteyttä info@kpflaki.com

Tietosuojaseloste

 

1 Yleistä

Tämä tietosuojaseloste soveltuu henkilötietoihin, joita KPF Group Oy ”KPF” kerää sen verkkosivujen vierailijoista (”sinä”). Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan KPF:n keräämiä henkilötietojasi KPF:n verkkosivujen käytön perusteella ja niiden käsittelyä. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saat osoitteesta: info@kpflaki.com

KPF voi päivittää tätä tietosuojaselostetta aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön tai viranomaisohjeistuksen muuttuessa.

Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 13.10.2022.'

2 Rekisterinpitäjä

Nimi: KPF Group Oy

Osoite: Teknologiantie 1 A 201, 90590 Oulu

Y-tunnus: 2925733-6

 
3 Mitä henkilötietojasi kerätään ja miten?

KPF kerää joitakin henkilötietojasi, jotka se vastaanottaa automaattisesti, kun käytät KPF:n verkkosivuja. Näihin henkilötietoihin sisältyvät tiedot koskien KPF:n verkkosivuston käyttöä, hyödyntämistä ja sen sisältöä, selaimesi lähettämät tekniset tiedot (esim. IP-osoite, selain, selainversio) sekä evästeet, jotka lähetetään selaimellesi ja näihin liittyvät tiedot.

Lisäksi KPF kerää henkilötietojasi yhteydenottolomakkeessa ilmoitettujen tietojen osalta. Näitä tietoja ovat nimi, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite.

4 Henkilötietojesi käsittelyn peruste ja käyttötarkoitukset

Henkilötietojesi käsittelyn peruste on alla mainittuihin KPF:n käyttötarkoituksiin perustuva KPF:n oikeutettu etu.

KPF käsittelee henkilötietojasi voidakseen:

käsitellä pyyntöjäsi ja vastata niihin;

 • näyttää verkkosivustonsa sisällön sopivalla tavalla laitteessasi;

 • seurata verkkosivustonsa käyttöä ja parantaa sivustonsa toimintoja sekä käyttökokemusta;

 • seurata markkinointikampanjoidensa tehokuutta;

KPF ei käsittele henkilötietojasi muihin kuin tässä tietosuojaselosteessa kuvattuihin tarkoituksiin.

5 Henkilötietojesi säännönmukaiset luovutukset ja siirrot kolmansille osapuolille

KPF ei siirrä tai luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille ilman sinun etukäteistä kirjallista suostumusta.

6 Henkilötietojesi siirrot EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

KPF ei siirrä henkilötietojasi Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

7 Henkilötietojesi säilyttämisen periaatteet

 

KPF säilyttää henkilötietojasi tämän tietosuojaselosteen mukaisten käsittelytarkoitusten vaatiman ajan. KPF poistaa henkilötietosi viimeistään kahden vuoden kuluttua henkilötietojesi keräämisestä.

Henkilötietosi voidaan säilyttää tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai KPF:n sopimusvelvoitteet kolmansia osapuolia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.

 

8 Henkilötietojesi käsittelyyn liittyvät oikeutesi

 

Sinulla on oikeus, soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, milloin tahansa:

 • saada tieto henkilötietojesi käsittelystä;

 • saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat, KPF:n käsittelemät henkilötietosi;

 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötietosi oikaisua sekä tietojesi täydentämistä;

 • vaatia tietojesi poistamista

 

Sinun tulee esittää yllä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntösi KPF:lle tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. KPF voi pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. KPF voi kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

 

Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että KPF ei ole käsitellyt henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Suomessa valvova viranomainen on Tietosuojavaltuutetun toimisto (https://tietosuoja.fi/etusivu)

 

9 Yhteydenotot

 

Kaikki yllä mainittujen oikeuksiesi käyttämistä koskevat pyyntösi, kysymyksesi tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenottosi tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen  info@kpflaki.com.

bottom of page