top of page

Väitöskirjani julkisista hankinnoista

Päivitetty: 15. elok. 2023

Tässä kirjoituksessa kerron keskeneräisestä väitöskirjastani, joka käsittelee julkisia ICT-hankintoja.


Väitöskirjan otsikko


Tutkimuksen otsikko on tällä hetkellä ”Toimittajariippuvuus julkisissa ICT-hankinnoissa: syyt, välttäminen ja sääntely”.


Mitä kysymyksiä käsittelet tutkimuksessasi?


Tutkimus jakautuu neljään tai viiteen artikkeliin, joista ensimmäinen, jo julkaistu artikkeli oli yleiskuvaus ICT-toimittajaloukun syistä julkisissa ICT-hankinnoissa. Artikkelistani kirjoitettu blogipostaus löytyy tämän postauksen alaosasta.


Tässä kontekstissa toimittajariippuvuus tarkoittaa tilannetta, jossa hankintayksikkö, kuten kunta tai julkinen sairaala, ei pysty vapaasti kilpailuttamaan jo hankkimaansa tietojärjestelmään esimerkiksi ylläpito- tai huoltopalvelua sopimuskauden päättyessä, vaan on esimerkiksi teknisistä tai sopimus- tai tekijänoikeudellisista syistä sidottu alkuperäiseen toimittajaan. Tämä rajoittaa kilpailua ja aiheuttaa hankintayksiköille merkittäviä kustannuksia.


Tulen selvittämään muissa artikkeleissa empiirisellä tutkimuksella muun muassa sitä, miten taitavat hankintayksiköt pyrkivät välttämään toimittajariippuvuutta. Teen myöhemmin myös laajempaa haastattelututkimusta erityyppisistä hankintayksiköistä selvittääkseni, mikä toimittajariippuvuuden ymmärtämisen ja välttämisen tilanne Suomessa on. Tällaista tutkimusta ei ole vielä tehty, joten aihe kiinnostaa itseni lisäksi kovasti myös muita ICT-hankintojen parissa työskenteleviä.


Tutkimuskokonaisuuden valmistuessa tarkoituksena olisi pystyä tarjoamaan kattavasti tietoa siitä, millaisissa konkreettisissa tilanteissa suomalaiset hankintayksiköt sidosryhmineen ovat lähivuosina joutuneet kärsimään toimittajariippuvuudesta sekä tarjota välttämis- ja ratkaisukeinoja näihin tilanteisiin. Pääasiallisena tavoitteena on, että tutkimuksen myötä valtavasti kustannuksia aiheuttava toimittajariippuvuus tulisi laajempaan tietoisuuteen kaikissa ICT-hankintoja tekevissä hankintayksiköissä, ja että hankintayksiköt saisivat paremmat lähtökohdat riippuvuuden välttämiseen.


Mihin oikeudellisiin kysymyksiin erikoistut tutkimuksessasi?


Erikoistun tutkimuksessa julkisia hankintoja koskevaan sääntelyyn sekä julkisten hankintojen taloudellisiin ja poliittisiin tavoitteisiin. Tutkimus kohdistuu myös vahvasti ICT-alan liiketoimintaympäristöön ja siihen liittyvään sopimusoikeuteen.


Miten väitöskirjan kirjoittaminen on hyödyttänyt käytännön työtäsi KPF:llä?


Tutkimuksen tekeminen on kasvattanut ammattitaitoani ja varsinkin teoreettista ymmärrystäni julkisista hankinnoista. Julkiset hankinnat ovat laaja kokonaisuus, jota on hyvä ymmärtää itse sääntelyn ja menettelytapojen lisäksi myös taloudellisesta, yhteiskunnallisesta ja muista näkökulmista käsin.


Tämän tasoinen tavoitteellinen tutkimus kehittää myös ajattelu- ja hahmotuskykyä sekä pitkäjänteisyyttä tavalla, jota ei tavallisesta työstä saa. Projektin aikana pääsen lisäksi tutustumaan suomalaisiin ja ulkomaisiin alan asiantuntijoihin, mistä on hyötyä sekä tutkimuksen että työelämän kannalta. Olen esimerkiksi lähdössä tämän vuoden huhtikuun lopussa Kööpenhaminaan kansainväliseen yhteishankintoja koskevaan konferenssiin.


Mitä muuta haluat sanoa tutkimustyöstä?


Tutkimuksen tekeminen omasta mielenkiinnon aiheesta on mahdollistanut aiheeseen syvemmän perehtymisen. Minua motivoi eniten se, että haluan jonkin alan erityisasiantuntijaksi, ja väitöskirjatutkimuksen yhdistäminen siihen liittyvään työhön on toimiva tapa tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Samalla asiantuntijuuden kehittymisestä jää konkreettinen jälki.


Lisäksi haluan sanoa, että jos harkitset jatko-opintoja mutta sinua epäilyttää tutkijankammioon muumioituminen tai yksinäinen puurtaminen, tutkimuksen tekemiseen on muitakin vaihtoehtoja. Tutkimustyötä voi hyvin tehdä myös työn ohessa, kunhan tasapainottaa tekemisen määrää. Työn ei tarvitse myöskään olla yksinäistä, ja oman kokemuksen mukaan pulmatilanteissa on aina päässyt eteenpäin tutkijakaverin kanssa keskustelemalla. Aiheesta kuin aiheesta löytyy Suomessa tutkijakohtalotovereita, joiden kanssa voi hankkiutua yhteyksiin vertaistueksi. Itse olen kokenut erityisen hyödylliseksi sen, että voin tarvittaessa jutella tutkimuksesta työkavereideni kanssa Lakitoimisto KPF:ssä.


Jos olet kiinnostunut oikeustieteen jatko-opinnoista mutta tarvitset rohkaisua tai haluat muuten jutella aiheesta, voit ottaa minuun yhteyttä niin autan mielelläni!


Lue lakimiehistämme ja heidän osaamisestaan lisää:

OTM (tohtorikoulutettava), FM (tietojenkäsittely)

Lakimies, riidanratkaisu

Lakitoimisto KPF050 5338 295


79 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page