top of page

Väitöskirjani immateriaalioikeudesta ja hyvän tavan mukaisuudesta - Mikko Kaunisvaara

Päivitetty: 1. toukok.

1. Väitöskirjan otsikko


Väitöskirjan työotsikko on “Intellectual Property Law and Public Interest: Patents and Access to Clean Energy Technology”. Kirjoitan tutkimustani englanniksi, mikä on immateriaalioikeudellisissa tutkimuksissa varsin tavanomaista.


2. Mitä kysymyksiä käsittelet tutkimuksessasi?


Tutkimukseni on artikkelipohjainen ja rakentuu neljästä artikkelista. Yleisesti tutkimuksessani tarkastelen keksinnön patentoitavuutta, erityisesti tilanteissa, joissa joudutaan arvioimaan keksinnön yleisen järjestyksen tai hyvän tavan vastaisuutta. Yleisen järjestyksen tai hyvän tavan mukaisuus tarkoittaa niitä arvoja ja oikeussuojan kohteita, joiden katsotaan nauttivan yleistä tai erityistä suojeluntarvetta. Lisäksi väitöskirjassani tutkin niitä perusteita, joilla hyvän tavan mukaisuus määräytyy, sekä tutkin tulkintasääntöjä keksintöjen patentoimattomuuden arviointiin.


3. Mihin oikeudellisiin kysymyksiin erikoistut tutkimuksessasi?


Tutkimus keskittyy erittäin vahvasti immateriaalioikeuksiin ja erityisesti patenttioikeuteen. Osana patenttijärjestelmän oikeudenmukaisuustulkintaa tutkimuksessa tutkin myös kauppaoikeutta sekä kilpailuoikeutta.


4. Miten väitöskirjan kirjoittaminen on hyödyttänyt käytännön työtäsi KPF:llä?


Tutkimus tukee aiempaa immateriaalioikeudellista työkokemustani sekä päinvastoin. Väitöskirjatutkimus vaatii syvällistä yhden tai usean oikeudenalan tuntemusta tavalla, joka menee pidemmälle ja syvemmälle, kuin mitä juridiset työtehtävät perinteisesti vaativat. Pelkkien lakien tunteminen ei aina ole riittävä perusta, jolle juridinen osaaminen voidaan rakentaa, vaan vasta syvällinen ymmärrys siitä, miksi jokin säännös tai oikeudenala rakentuu siten, kuten se tekee, mahdollistaa laajojen ja innovatiivisten ratkaisujen löytämisen asiakkaiden tarpeisiin. Erityisesti immateriaalioikeudellisissa ongelmissa asiakkaille annettujen ratkaisujen tulee ratkaista haluttu ongelma, mutta pystyä myös havaitsemaan, mitkä keinot mahdollistavat vahvimman juridisen suojan myös jatkossa, eli estävät uusien ongelmien syntymisen.


Tutkimustyö harjoittaa tekemään analyyttisiä ja pitkälle vietyjä tulkintamalleja, joista kuitenkin tulee pystyä rakentamaan tiiviitä ratkaisuehdotuksia ja/tai vastauksia. Tutkimus kehittää kykyä hankkia tietoa sekä arvioimaan löydetyn tiedon paikkansapitävyyttä sekä suhdetta muuhun tietoon.


5. Mitä muuta haluat sanoa tutkimustyöstä?


Tutkimustyö, on se sitten osana väitöskirjan kirjoittamista tai muuten, on antoisaa, opettavaista ja palkitsevaa. Usein juridiset selvitystyöt ovat jo itsessään pienimuotoisia artikkeleita asiakkaiden tarpeisiin. Oman kehittymisen tutkijana huomaa selvästi vertaamalla omaa tekstituotantoa. Väitöskirjatyön ohella olen päässyt opettamaan ja luennoimaan Suomessa sekä ulkomailla, mitä pidän väitöskirjan kirjoittamisen ohella jatko-opintojen parhaana osa-alueena.


Lue lakimiehistämme ja heidän osaamisestaan lisää:

https://www.kpflaki.com/blog/categories/henkil%C3%B6kuvausMikko Kaunisvaara

OTM (väitöskirjatutkija), BBA

Lakimies

Lakitoimisto KPF


15 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki
bottom of page