top of page

Väitöskirjani asunto-osakeyhtiön hallituksen vastuusta

1. Väitöskirjan otsikko


Tutkimuksen työotsikko on ”Hallituksen jäsenen fidusiaariset velvollisuudet asunto-osakeyhtiössä.” Fidusiaarisilla velvollisuuksilla tarkoitetaan huolellisuus- ja lojaliteettivelvollisuutta.


2. Mitä kysymyksiä käsittelet tutkimuksessasi?


Tutkimukseni tuloksena syntyy monografiaväitöskirja, jonka tarkoituksena on selventää asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsenen vastuuta. Monografiaväitöskirja tarkoittaa yhtä kirjaa, joka sisältää koko tutkimuksen. Asunto-osakeyhtiölain mukaan hallituksen ja sen jäsenen tulee toimia huolellisesti. Hallituksen jäsen voi joutua vahingonkorvausvastuuseen tilanteessa, jossa hänen voidaan osoittaa toimineen huolimattomasti. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsenen tulee toimia, jotta toimintaa voitaisiin pitää huolellisena.


Tutkimus on pääasiassa lainopillinen, mutta tulen tarkastelemaan myös asunto-osakeyhtiöitä sekä osakeyhtiöiden vastuuta koskevia oikeustapauksia. Tutkimuksen tuloksia voidaan tulevaisuudessa käyttää apuna asunto-osakeyhtiölain tulkintaongelmiin sekä käytännön kysymyksiin. Tuloksia voidaan käyttää myös johdon jäsenten vastuun arvioinnissa käytännön toiminnassa, oikeuskäytännössä sekä alan osaajien koulutuksissa ja oppimateriaaleissa.


3. Mihin oikeudellisiin kysymyksiin erikoistut tutkimuksessasi?


Tutkimukseni vaatii laajaa yhtiöoikeuden, vahingonkorvausoikeuden sekä prosessioikeuden tuntemista. Väitöskirja lähtee liikkeelle siitä, miten asunto-osakeyhtiöt poikkeavat muista osakeyhtiöistä ja mitä erityispiirteitä niillä on. Tutkimuksessa selvitetään myös, miten hallituksen ja sen jäsenten huolimaton toiminta voidaan näyttää toteen vahingonkorvausprosessissa.


4. Miten väitöskirjan kirjoittaminen on hyödyttänyt käytännön työtäsi KPF:llä?


Tällä hetkellä väitöskirjani on vielä niin alkuvaiheessa, etten ole saanut konkreettista hyötyä väitöskirjan kirjoittamisesta. Päinvastoin voisi sanoa, että työni lakitoimisto KPF:llä tukee väitöskirjan kirjoittamista. Eri työtehtävät koskien osakeyhtiötä, asunto-osakeyhtiöitä ja hallituksen vastuuta antavat minulle syvempää osaamista väitöskirjani aiheeseen. Työssäni pääsen käsittelemään konkreettisesti asunto-osakeyhtiöiden ongelmia ja hallituksen vastuuta.


5. Mitä muuta haluat sanoa tutkimustyöstä?


Teen tutkimusta omasta mielenkiinnon kohteestani. Asunto-osakeyhtiöt ja asuntosijoittaminen ovat aiheita, jotka ovat kiinnostaneet minua pitkään. Olen toiminut jokaisen omistamani asunnon taloyhtiön hallituksessa ja nähnyt läheltä sen, miten hallituksen jäsenet suhtautuvat välinpitämättömästi omaan rooliinsa taloyhtiössä ja siihen vastuuseen minkä hallituksen jäsenenä toimiminen tuo. Osa ihmisistä ymmärtää hallituksen jäsenyyden tuoman vastuun ja välttelee siksi roolia. Haluan osaltani selkeyttää vastuun jakautumista ja tuoda hallitustyöskentelyn lähemmäs asunto-osakeyhtiön omistajia, eli ihmisiä, joiden päivittäiseen elämään hallituksen päätöksenteko vaikuttaa.


Olen saanut tiedon jatko-opiskelupaikastani vasta viikko sitten, joten tutkimukseni on vielä melko alussa. Tämän vuoksi en osaa vielä sanoa miten työelämän ja jatko-opintojen yhteensovittaminen onnistuu. Ymmärrän haasteen enkä sen vuoksi ole ottanut väitöskirjan valmistumiselle kovin kunnianhimoisia tavoitteita. Lakitoimistossa työskennellessä kalenteria ei voi hakata kiveen, vaan aikataulut voivat muuttua hyvinkin nopealla aikataululla. Toimistossamme kuitenkin mahdollistetaan ja tuetaan jatko-opintoja, joten en ole huolissani tulevaisuudesta. Pidän tärkeänä sitä, että minulla on väitöskirjan ohjaajien lisäksi myös useita kollegoita, joilta voin kysyä apua matalallakin kynnyksellä.


Lue lakimiehistämme ja heidän osaamisestaan lisää:


Julia Sieppi

OTM (väitöskirjatutkija), luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

Lakimies, rikosoikeus

Lakitoimisto KPF


Puh: 050 5300 152126 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page