top of page

Väitöskirjani asunto-osakeyhtiöiden velkaantumisesta

1. Väitöskirjan otsikko


Tutkimuksen työotsikko on ”Sääntelyn vaikutus asunto-osakeyhtiöiden velkaantumisessa.”


2. Mitä kysymyksiä käsittelet tutkimuksessasi?


Tutkimus jakautuu neljään tai viiteen artikkeliin, joista kaksi ensimmäistä on jo julkaistu. Artikkeleita käsittelevät blogikirjoitukset löydät tämän postauksen alaosasta. Väitöskirjani taustalla on ilmiö, jossa asunto-osakeyhtiöiden velkaantuminen on kasvanut jo 15 vuotta niin, että se uhkaa kohta rahoitusjärjestelmää kansantalouden tasolla.


Tutkimukseni tarkoituksena on tuottaa tietoa asunto-osakeyhtiöiden velkaantumisen muodostavasta ilmiöstä. Tutkimuksesta saatava tietoa auttaa mm. lainsäätäjää ja rahoituslaitoksia, mutta myös asunto-osakeyhtiöitä ja osakkeenomistajia. Tutkimuksessa tietoa tuotetaan mm. siitä, onko ilmiölle olemassa säädösperäistä syytä ja millaisia riskejä ilmiö aiheuttaa niin kotitalouksille, kuin koko kansantaloudelle.


Ensimmäinen artikkeli käsitteli asunto-osakeyhtiöiden velkaantumista sopimusverkkonäkökulmasta. Artikkelissa asunto-osakeyhtiöiden velkaantumista tarkasteltiin eri tahojen näkökulmasta. Näkökulmana oli erityisesti se, onko asunto-osakeyhtiöiden velkaantuminen hyödyttänyt eri tahoja, kuten pankkeja, rakentajia tai asuntosijoittajia.


Toinen jo julkaistu artikkelini käsitteli asunto-osakeyhtiöiden keinoja yhtiölainoihin liittyvien riskien vähentämiseksi. Tutkimuksessa paneuduttiin asunto-osakeyhtiöiden ja perustajaurakoitsijoiden ratkaisuihin, joilla on pyritty rajaamaan suurten yhtiölainojen synnyttämiä riskejä asunto-osakeyhtiöille. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut tarkastella tällaisten keinojen toimivuutta velkaantumisen ehkäisyyn.

Kolmannessa artikkelissani käsittelen, miten sääntely on ohjannut rationaalisesti toimivan sijoittajan käyttäytymistä. Artikkeli on tarkoitus julkaista loppuvuodesta 2023.


3. Mihin oikeudellisiin kysymyksiin erikoistut tutkimuksessasi?


Tutkimus on monitieteinen, minkä johdosta tutkimustyötä tehdessä perehdyn oikeustieteeseen ja taloustieteeseen. Tutkimuksen aiheen vuoksi erityisesti asunto-osakeyhtiölaki ja siihen liittyvä oikeuskäytäntö ovat tutkimuksessa keskiössä. Tämän lisäksi rahoitusmarkkinoiden sääntely ja asunto-osakeyhtiöiden osakkeenomistajiin vaikuttava sääntely ovat tutkimukseni kohteena.


4. Miten väitöskirjan kirjoittaminen on hyödyttänyt käytännön työtäsi KPF:llä?


Tutkimustyössäni olen perehtynyt syvällisesti asunto-osakeyhtiöihin ja niiden toimintaan. Tämä on kasvattanut ymmärrystäni asunto-osakeyhtiöihin liittyvissä toimeksiannoissa. Tutkimustyössäni hankkimani osaamisen johdosta pystyn antamaan asiakkailleni vastauksia heitä askarruttaviin kysymyksiin lyhyelläkin varoitusajalla.


Koen, että tutkimustyön tekeminen on kehittänyt omaa kirjallista ilmaisutaitoani. Yksi juristin tärkeimmistä ominaisuuksista on kyky hankkia juridista tietoa ja osata soveltaa hankkimaansa tietoa. Tutkimustyö on antanut minulle jo tähän mennessä erinomaisen kyvyn tiedonhankintaan ja hankitun tiedon soveltamiseen.


5. Mitä muuta haluat sanoa tutkimustyöstä?


Tutkimukseni aihe on ajankohtainen. Ajankohtaisen aiheen tutkiminen on motivoivaa, mutta samalla myös hyvin vaikeaa. Vaikeus tulee siitä, että lainsäätäjän tarkoituksena on ollut puuttua vallitsevaan ilmiöön ja ilmiön synnyttämien riskien rajaamiseen. Sääntelyssä tapahtuvat muutokset pakottavat joustavuuteen oman tutkimussuunnitelman kanssa, minkä johdosta ennakkoon asetetut raamit tutkimuskysymyksille eivät toimi.


Tutkimustyön tekeminen nykyisessä ammatissani voi ajoittain tuntua haastavalta aikataulullisista syistä. Toimistomme on onneksi tukenut työntekijöitään tutkimustyön tekemisessä järjestämällä ylimääräisiä vapaapäiviä tutkimustyön tekemiseen. Toimistomme henkilökunnasta kaikki kirjoittavat tai ovat jo kirjoittaneet väitöskirjan. Tämä auttaa minua tutkimustyössäni, koska voin matalalla kynnyksellä kysyä neuvoa myös työtovereiltani. Toimistomme järjestikin tammikuussa väitöskirjojen kirjoittamiseen tarkoitetun tilaisuuden, johon toimistomme koko henkilökunta osallistui.


Lue lakimiehistämme ja heidän osaamisestaan lisää:

https://www.kpflaki.com/blog/categories/henkil%C3%B6kuvaus


Petri Flygare

OTM (tohtorikoulutettava), rakennusinsinööri

Lakimies, kiinteistöt ja rakentaminen

Lakitoimisto KPF


Puh: 050 5562 234

petri.flygare@kpflaki.com



93 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki
bottom of page