top of page

Onko tilinumeron ilmoittaminen Tinder-profiilissa rahankeräysrikos?

Kirjoitettuani pari viikkoa hieman vakavammista aiheista ja vaativammasta juridiikasta, laadin tämän viikon kirjoituksen hieman kieli poskella. Kirjoitus käsittelee muutamien tuttavieni tekemää havaintoa nettideittailusovellus Tinderissä. Tuttavani havaitsivat palvelussa olevan käyttäjien profiileja, joiden ainoa kuvaus (pakollisen iän ja nimen lisäksi) saattoi olla tilinumero, oletettavasti heidän omansa.


Pohdin tässä kirjoituksessa, saattaako tämä tilinumeron ilmoittaminen olla rahankeräysrikos. Niille lukijoille, jotka eivät tiedä miten Tinder toimii, lyhyt kuvaus palvelusta: sitä käytetään mobiililaittella ja siinä katsotaan toisten henkilöiden profiileja, pääasiassa kuvia höystettynä lyhyillä kuvauksilla ja sen jälkeen pyyhkäistään oikealle tai vasemmalle, riippuen pitääkö profiilia itselleen kiinnostavana vai ei. Jos käyttäjät pyyhkäisevät toisensa oikealle, heille ilmoitetaan osumasta ja he voivat alkaa jutella toisilleen.


Rahankeräyslain soveltamisala


Rahankeräyslain soveltamisalaa ei ole määritelty kovinkaan tarkasti. Kun tarkastellaan hallituksen esitystä uudeksi rahankeräyslaiksi, käy siitä ilmi, että rahankeräyslakia on sovellettu Suomeen kohdistuvaan rahankeräykseen. Koska Tinder-profiilit ovat sidottuja tiettyyn paikkaan, käyttäjän GPS:n osoittamaan sijaintiin (tosin rahalla paikankin saa valita itse), on keräyksen kohdistuminen Suomeen kohtuullisen helppo määritellä. Jos profiili näkyy Suomessa, sovelletaan siihen rahankeräyslakia.


Rahankeräyksen määritelmä

Rahankeräyslain mukaan rahankeräys on toimintaa, jossa kerätään vastikkeetta rahaa yleisöön vetoamalla. Rahankeräysrikoksen tunnusmerkistössä on kolme osaa, vastikkeettomuus, yleisön ja vetoaminen.


1. Yleisön käsite tarkoittaa lain esitöiden mukaan ”Ennalta rajoittamatonta ja määrittelemätöntä joukkoa henkilöitä”. Rajoitettu henkilömäärä on tarkoittanut esimerkiksi suljettuja kokouksia ja työpaikkoja. Tinderissä profiilia pitävä henkilö voi rajata hänet näkevien henkilöiden sukupuolen ja mahdollisesti myös iän. Tällöin on jossain määrin tulkinnanvaraista, onko henkilöpiiri ennalta määrittelemätön ja rajoittamaton. Jos otetaan kuitenkin huomioon, että ennalta rajoittamaton henkilömäärä voi aloittaa Tinderin käyttämisen, katsoisin, että pelkkä sukupuoli- tai mahdollinen ikärajaus ei ole riittävä, jotta tällaisen toiminnan ei katsottaisi kohdistuvan yleisöön.


2. Vetoaminen tarkoittaa lain esitöiden perusteella ”Suullisesti, kirjallisesti tai muulla tavoin ilmaistua pyyntöä tai kehotusta antaa rahaa”. Tilinumeron ilmoittamiselle on vaikea löytää muuta syytä kuin se, että joku siirtäisi rahaa tälle tilille. Ainakaan itse en pysty kuvittelemaan muuta perustetta kirjoittaa tilinumeroa mihinkään. Tilinumeron pitäminen esillä esimerkiksi yhteystietojen yhteydessä ilman muuta vetoamista ei ole rahankeräystä lain esitöiden mukaan. En kuitenkaan näkisi, että tällainen yhteystieto olisi deittiprofiilissa muuta kuin vetoamista.


3. Vastikkeettomuus on kaikkein tulkinnanvaraisin kriteeri arvioitaessa, onko tilinumeron ilmoittaminen rahankeräystä. Vastikkeettomuudella tarkoitetaan sitä, että rahan luovuttaja ei saa mitään vastikkeeksi rahan lahjoittamisesta. Asiaan paremmin perehtyneet ovat kertoneet, että tällaiset rahansiirrot saattavat johtaa erilaisiin aineettomiin vastikkeisiin, esimerkiksi kuviin, videoihin tai jopa erilaisiin tapaamisiin, mutta rahansiirroista ei välttämättä seuraa mitään näistä. Profiileissa ei myöskään saamani tiedon mukaan luvata mitään tällaista. Koska kyseessä on epävarma vastike, jonka saamisesta rahaa lahjoittavalla henkilöllä ei ole mitään takeita, ei tätä rahan keräystä välttämättä voida katsoa vastikkeelliseksi. Kyseessä ei myöskään ole arpajaisiin rinnastuva tapahtuma, koska tällaista profiilia ylläpitävä henkilö yleensä valikoi jollain perusteella, ketkä hän pyyhkäisee vasemmalle ja ketkä oikealle. Tästä johtuen vastikkeen saaminen ei perustu myöskään täyteen sattumaan. Koska useat henkilöt voivat luovuttaa rahaa saamatta vastiketta, katsoisin, että kyseessä on vastikkeetta tapahtuva rahankeräys.


Näillä perusteilla katsoisin, että tilinumeron ilmoittaminen Tinder-profiilin yhteydessä voisi täyttää rahankeräyksen tunnusmerkistön.


Rangaistavuus


Rahankeräys on rahankeräyslain 5 §:n mukaan luvanvaraista toimintaa. Lupaviranomaisena toimii rahankeräyslain 11 §:n perusteella paikkakunnan poliisilaitos. Jos rahankeräystä harjoitetaan ilman lupaa, on kyseessä rikoslain 17:16 c §:n mukainen rahankeräysrikos tai 17:16 d §:n mukainen lievä rahankeräysrikos.


Rahankeräysrikoksesta voidaan tuomita sakkoa tai enintään kaksi vuotta vankeutta. Lievästä rahankeräysrikoksesta voidaan tuomita ainoastaan sakkoa. Kyseessä on mahdollisesti lievä tekomuoto, koska teko ei vaikuta kovinkaan tuottoisalta tai laajamittaiselta, vaikka en tunnekaan keräysmenetelmän tehokkuutta sen tarkemmin.


Yhteenveto


Tilinumeron laittaminen Tinder-profiilin yhteyteen saattaa täyttää rahankeräysrikoksen tunnusmerkistön. Rahankeräyksen tunnusmerkistön täyttyminen on jossain määrin epäselvää tällaisen keräystavan kohdalla. Jos tunnusmerkistöjä tulkitaan rahankeräyslain tavoitteiden valossa, joita on mm. epäasiallisen rahankeräyksen estäminen, katsoisin lain tavoitteiden ulottuvan myös tällaiseen toimintaan. Toisaalta erityisesti vastikkeettomuuden osalta rahankeräyksen määritelmän täyttyminen on hyvin epäselvää. En kuitenkaan usko, että viranomaisilla olisi erityisempää mielenkiintoa puutta tällaiseen keräykseen, joten tämä pohdinta jää lähinnä akateemiseksi pohdinnaksi (ehkä jopa viihdyttäväksi sellaiseksi).


Eelis Paukku

Lakimies, toimitusjohtaja

KPF Group Oy

202 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page