Head White
Puhakainen.jpg

Essi Puhakainen

  • LinkedIn Social Icon

Lakimies

OTM, Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

Essi vastaa KPF:llä työoikeudesta ja julkisista hankinnoista. Essi hoitaa itsenäisesti tuomioistuimissa käsiteltäviä rikos- ja riita-asioita. Essi hoitaa myös liikejuridisia toimeksiantoja, julkisten hankintojen ja työoikeuden lisäksi hän on osallistunut sopimus- ja ympäristöoikeudellisten toimeksiantojen hoitamiseen. 

 

Essin vahvuutena on ihmislähtöinen näkökulma juridiikkaan sekä riidanratkaisuun panostaminen. Erimielisyyksistä neuvottelemalla voidaan usein välttää asiakkaalle pitkä ja raskas oikeudenkäynti, kuitenkin niin että asiakkaan edun mukainen lopputulos saavutetaan.

 

Essi on erikoistunut työoikeuteen, julkisiin hankintoihin, sopimusoikeuteen ja informaatio-oikeuteen. Hän suorittaa tällä hetkellä tietojenkäsittelytieteen maisteriopintoja Oulun yliopistossa erikoistuakseen vielä syvemmin ICT-hankintoihin ja teknologiajuridiikkaan. Essi on myös ollut kirjoittajana kahdessa julkisia hankintoja käsittelevässä tieteellisessä julkaisussa. Essi kirjoittaa tällä hetkellä oikeustieteen väitöskirjaa Lapin yliopistossa julkisista hankinnoista.

Yhteystiedot

Puh: 050 5338 295
essi.puhakainen@kpflaki.com