top of page
OTM, FM Essi Puhakainen
OTM, FM Essi Puhakainen

Essi Puhakainen

  • LinkedIn Social Icon

Lakimies

OTM, FM (tietojenkäsittelytiede), Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ)

Essi vastaa KPF:llä työoikeudesta ja julkisista hankinnoista ja hän hoitaa myös muita tuomioistuimissa käsiteltäviä rikos- ja riita-asioita. Essin tavoitteena on kuitenkin riidanratkaisuun panostaminen, koska erimielisyyksistä neuvottelemalla voidaan usein välttää asiakkaalle pitkä ja raskas oikeudenkäynti, kuitenkin niin että asiakkaan edun mukainen lopputulos saavutetaan. 

 

Erityisesti asiakkaalle raskaissa prosesseissa Essin vahvuutena on ihmislähtöinen näkökulma juridiikkaan ja  asiakkaan kokonaistilanteeseen, ja asiakkaat ovatkin kiittäneet Essin antamaa tukea prosessien aikana.  

 

Essi on suorittanut tietojenkäsittelytieteen maisteritutkinnon Oulun yliopistossa erikoistuakseen vielä syvemmin ICT-hankintoihin ja teknologiajuridiikkaan. Essi on myös ollut kirjoittajana kahdessa julkisia hankintoja käsittelevässä tieteellisessä julkaisussa ja hän kirjoittaa tällä hetkellä oikeustieteen väitöskirjaa Lapin yliopistossa julkisista hankinnoista. Essi on myös hyväksytty hallituksen jäsen.

Yhteystiedot

Puh: 050 5338 295
essi.puhakainen@kpflaki.com

bottom of page